Dochody budżetowe w jednostkach budżetowych (szkolenie online)

Celem szkolenia jest kompleksowe prześledzenie procesu naliczania, rozliczania, ewidencji, windykacji  i sprawozdawania z realizacji niepodatkowych dochodów budżetowych jednostek budżetowych. Wykładowca porusza zagadnienia, na które służy księgowe powinny zwrócić szczególną uwagę, biorąc pod uwagę nieprawidłowości sformułowane przez NIK w konsekwencji prowadzonych kontroli. Tematem szkolenia są dochody jednostek budżetowych w kontekście ewidencji rachunkowej. Jednostki budżetowe ewidencjonują wpływy środków pieniężnych, które zasadniczo stanowią dochody budżetowe. Rozliczenia z tego tytułu podlegają budżetowaniu w planie finansowym dochodów i sprawozdawczości budżetowej RB-27, RB-27S oraz RB-N.

Metodyka
wykład
dyskusje
wymiana doświadczeń
szkolenie online (na żywo)

Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych, w szczególności zajmujących się dochodami i należnościami budżetowymi.
PROGRAM:

Organizacja ewidencji w zakresie dochodów:

obowiązek sprawozdawczy Rb-27 (S,ZZ) i Rb-N,
organizacja ewidencji rozrachunków w zakresie dochodów budżetowych,
należności krótko- i  długoterminowe. Konta 221 i 226,
ewidencja należności dochodzonych na drodze sądowej.

Naliczanie należności:
należności zafakturowane w bieżącym roku z terminem płatności przypadającym w roku kolejnym – ewidencja i ujęcie w sprawozdawcze,
dochody ze sprzedaży składników majątku,
dochody ze sprzedaży złomu.

Podatek od towarów i usług w dochodach:
VAT w państwowych jednostkach budżetowych,
 VAT w samorządowych jednostkach budżetowych.

Należności uboczne:
rekompensata za koszty odzyskiwania należności,
naliczanie i rozliczanie odsetek: podatkowych, od zaległości i od zaległości w transakcjach handlowych.

Wpływy dochodów:
wpływy do wyjaśnienia,
nadpłaty,
niepełne wpłaty dochodów.

Odpisy aktualizujące należności.

Egzekucja należności w ujęciu ewidencyjnym:

niedochodzenie należności,
potrącenie,
kompensata,
przedawnienie.

Sprawozdawczość:
ujęcie dochodów budżetowych w sprawozdaniach RB-27 (S) i RB-N,
należności uboczne,
należności sporne,
należności dochodzone na drodze sądowej.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
399,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 3/12/2020 r.)
499,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 3/12/2020 r.)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 15.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co