Project Description

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Przyjazd i zakwaterowanie – 25.08.2019 r.

Dzień pierwszy szkolenia – 26.08.2019 r.

 1. Polityka rachunkowości w świetle ustawy o rachunkowości.
  • określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;
  • metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
  • sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
   • zakładowego planu kont,
   • wykazu ksiąg rachunkowych,
   • opisu systemu przetwarzania danych,
  • systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów
  • zasady klasyfikacji zdarzeń i ich porządek chronologiczny i systematyczny.
 2. Odpowiedzialność karna wg ustawy o rachunkowości.
 3. Dyscyplina finansów publicznych.
 4. Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic
 5. Umowa na roboty remontowe
  • omówienie podstawowych elementów
  • termin płatności
  • kary umowne
  • kompensata należności
 1. Opis faktur za roboty remontowe.
 2. Opis faktur unijnych.
 3. Elementy kontroli:
  • wstępna kontrola dokumentów
  • kontrola formalno-rachunkowa
  • kontrola merytoryczna
  • dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.
 1. Wzory pieczątek na dokumentach księgowych.
 2. Dekret a powiązanie z dokumentem źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?
 3. Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo – księgowy
  • Moment ujęcia w księgach rachunkowych
  • Grupowanie dokumentów finansowych
 4. Panel dyskusyjny

Dzień drugi szkolenia 27.08.2019 r.

 1. Delegacja służbowa – zwrócenie uwagi na podstawowe elementy aby prawidłowo rozliczyć podróż służbową
 2. Procedury dot. podróży służbowych – wzór.
 3. Ewidencja zapasów materiałów:

– data przyjęcia do magazynu – przychód materiałów

– rozchód z magazynu materiałów

– odpowiedzialność magazyniera.

 1. Wybrane elementy inwentaryzacji:

– odpowiedzialność kierownika jednostki

– wzór zarządzenia w sprawie inwentaryzacji

–  instrukcja inwentaryzacyjna – wzór

– terminy

 1. Klasyfikacja budżetowa a interpretacje Ministerstwa Finansów – przykłady dla klasyfikacji budżetowej § 421, § 422, § 427, § 430.
 2. Panel dyskusyjny

Kazimierz Dolny n/Wisłą, 25-27 sierpień 2019 r.

Koszt uczestnictwa od osoby: 1390,00 zł +23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

 

Koszt uczestnictwa bez zakwaterowania od osoby: 990,00 zł +23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

 

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu i zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych od dnia 25.08.2019 r. (od godz. 14.00) do 27.08.2019 r. (do godz. 12.00) (dopłata do pokoju 1-osobowego 150,00 zł w Hotelu Dwa Księżyce ***

Ul. Sadowa 15, Kazimierz Dolny n/Wisłą)  pełne wyżywienie od kolacji w dniu 25.08.2019 r. do obiadu w dniu 27.08.2019 r.,  materiały szkoleniowe, certyfikat.

 

Płatności  prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ALIOR BANK S.A.  52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel.  22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer  22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936