Project Description

Szanowni Państwo

Ministerstwo Finansów coraz częściej zwraca uwagę na elektroniczne przesyłanie i przechowywanie dokumentacji finansowej min. faktur. Małymi krokami coraz częściej wdrażane są nowe przepisy dotyczące elektronicznym wystawianiu i ewidencjonowaniu dokumentów finansowych.

Dlatego też zapraszamy Państwa na szkolenie związany z zasadami prawidłowego dokumentowania sprzedaży w formie papierowej oraz elektronicznej.  Dodatkowo w trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady kwalifikowania, opisywania i odliczania podatku VAT z otrzymanych dokumentów.

Proponowane szkolenie pomoże wdrożyć zasady przesyłanie i otrzymywanie dokumentów w formie elektronicznej.

Cele szkolenia:

Przedmiotem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z fakturami.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady wystawiania, udostępniania oraz przechowywania dokumentów sprzedażowych. Poprawiana błędnych dokumentów oraz terminowego ich wykazywania w rejestrach VAT.

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące terminowego dokonywania odliczeń podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych w formie elektronicznej i papierowej.

Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT.

Korzyści ze szkolenia:

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą na bieżąco wiedzieli, jakie przepisy wdrożyć, aby korzystać z elektronicznego systemu wystawiania, przesyłania, przechowywania dokumentów sprzedażowych oraz zakupowych. Jak dochować należytej staranności w celu stosowania przejrzystych zasad dokonywania odliczeń z faktur nabyciowych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni bez lęku i obaw poruszać się w omawianej tematyce oraz być przygotowanym na wdrażane ustawowo zmiany.

 1. Zasada wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej i papierowej.
  • Faktura papierowa a elektroniczna – definicje ustawowe.
  • Zapewnienie autentyczności, integralności oraz czytelności faktury.
  • Zasady udostępniania faktur.
  • Zgoda odbiorcy na otrzymywanie faktur elektronicznych.
  • Terminy wystawiania faktur a moment podatkowy.
  • Elementy faktury.
  • Data otrzymania faktury w formie elektronicznej i papierowej – na co zwracać uwagę.
  • Faktury zaliczkowe i rozliczające wykonanie usługi czy dokonania dostawy towarów.
  • Terminy wystawiania i przesyłania faktur korygujących.
  • Nota korygująca do faktury elektronicznej i papierowej – podobieństwa i różnice.
  • Duplikaty faktur.
  • Odpowiedzialność wystawcy faktury.
  • Ujęcie korekty w deklaracji VAT-7 (korekta in minus, korekta in plus).
  • Przechowywanie faktur.
 2. Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
 3. Zasady i sposób dokonywania odliczeń podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych w formie elektronicznej i papierowej.
  • Kiedy powstaje prawo do odliczania podatku VAT – data otrzymania faktury.
  • Kwalifikowanie nabyć do zakupów bezpośrednio i pośrednio związanych z działalnością gospodarczą podatnika – opis merytoryczny faktur zakupowych.
  • Zakupy dające prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego.
  • Zakupy dające prawo do częściowego odliczenia podatku VAT.
  • Wyłączenia z prawa do odliczenia.
  • Częściowe prawo do odliczenia podatku VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją art. 86 ust.2a-2h.
  • Dokonywanie częściowego odliczenia z otrzymanych faktur – przykłady.
 1. Panel dyskusyjny.

Radom, 27 maj 2019 r.

Koszt uczestnictwa od osoby: 390 zł +23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  10.00- 15.00

Miejsce zajęć: centrum miasta – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer  22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936