Project Description

Szanowni Państwo

Po raz kolejny Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić od połowy roku tj. od 01.07.2019 roku bardzo ważne zmiany w podatku VAT. Proponowane przez ministerstwo zmiany spowodują nie tylko więcej obowiązków sprawozdawczych dla podatników ale również konsekwencje karno-skarbowe.

Grupa docelowa:  

Na szkolenie zapraszamy głównych księgowych, pracowników księgowości, pracowników działów finansowych, dyrektorów finansowych i ekonomicznych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych. Zapraszamy również osoby zajmujące się wystawianiem i rozliczaniem faktur zarówno z działalności jak i przy zamówieniach publicznych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia będzie przedstawienie kluczowych zmian wprowadzonych w 2019 roku oraz planowanych do wprowadzenia w trakcie roku.

Korzyści ze szkolenia:

Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z problematyką split payment obowiązkowego wraz z przedstawieniem praktycznych porad związanych z ewidencjonowaniem wpływów i wypływów podatku na wyodrębnionym rachunek VAT, zasad zapłaty zobowiązań na rachunek bankowy wskazany przez Ministerstwo, rozliczania dotacji UE przy OZE oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zasad wystawiania faktur, dokonywania odliczeń z otrzymanych dokumentów oraz nowych obowiązków sprawozdawczych podatników w 2019 r..

Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe. Omówienie sposobów ograniczenia ewentualnych ryzyk, poprzez wskazanie zagadnień dotycząca tzw. należytej staranności w podatku VAT.

Wszystkie omawiane zagadnienia znajdą oparcie w najnowszych przepisach, interpretacjach organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz wyrokach TSUE.

Przedstawienie wprowadzonych i planowanych zmian w zakresie podatku VAT i innych ustaw w 2019 roku.

 1. Planowane zmiany na 2019 dotyczące naliczania i rozliczania podatku VAT.
  • Podzielona płatność obowiązkowa a odwrotne obciążenie – zgoda Komisji Europejskiej na wprowadzenie obowiązkowej płatności za pomocą split payment.
  • Biała lista podatników – obowiązki podatnika oraz sankcje za nie przestrzeganie przepisów.
  • Problemy związane z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności – w tym przepływy finansowe pomiędzy jednostkami organizacyjnymi a organem, rachunki bankowe podatników,
  • „Odwrotne obciążenie”, – do kiedy rozliczać? (dokumentowanie naliczenia i ewentualnego odliczenia w tym określenie obowiązku podatkowego)
  • Faktury – sposób wystawiania oraz wskazanie zmian.
  • Elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
  • JPK i deklaracje podatkowe – prowadzenie ewidencji oraz likwidacja niektórych obowiązków – wskazanie zmian od 01.07.2019 roku.
  • Centralny Rejestr Faktur a obowiązki sprawozdawcze samorządowych i rządowych jednostek od 01.07.2019 roku.
  • Zmiana stawek podatkowych VAT od 01.04.2019 roku oraz od stycznia 2020 roku – Wiążąca Informacja Stawkowa a interpretacje podatkowe.
  • Kasy rejestrujące (online, zwolnienia, NIP na paragonach) – w tym sankcje za nieprzestrzegania przepisów od kiedy i dla jakich branż.
  • Inne zmiany wprowadzone i planowane.
 2. Dotacje UE – kiedy i czy opodatkowanie? Stanowisko Ministerstwa Finansów.
  • Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • Odnawialne źródła energii
  • Woda, ścieki wraz z przyłączami
  • Termomodernizacja budynków
 3. Nowe podejście do odliczenia podatku VAT – wyrok NSA w sprawie korekty i stosowania prewspółczynników innych niż z rozporządzenia.
 4. Zmiana wykorzystywania w okresie objętym korektą z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE
 5. Nowe sankcje w VAT w związane z nieprawidłowymi rozliczeniami ze strony podatnika i służb finansowych – zmiany w Ordynacji podatkowej, kodeks karny skarbowy, kodeks karny i innych.
 6. Katalog przesłanek „dochowania należytej staranności” – instruktaż dla urzędów skarbowych.
 7. Przedstawienie innych zagadnień dotyczących podatku VAT w zależności od procesu legislacji.

Poznań, 22 lipca 2019 r.

Koszt uczestnictwa od osoby: 390 zł +23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  10.00- 15.00

Miejsce zajęć: centrum miasta – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer  22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936