Project Description

Cel: Kształtowanie umiejętności kontroli emocji i redukcji stresu w kontekście obsługi klienta ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania się i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Metodologia szkolenia:

 • Wykład interaktywny
 • Praca indywidualna,
 • Dyskusja moderowana,
 • Studia przypadku
 • Gry, symulacje i ćwiczenia (indywidualne i podgrupach)
 • Omówienia ćwiczeń
 • Odgrywanie ról,
 • Testy autodiagnostyczne,
 • Testy osobowości

ZASPOKAJANIE PSYCHOLOGICZNYCH POTRZEB KLIENTA W ADMINISTRACJI

 • badanie potrzeb klienta
 • jak sprawić, aby klient poczuł się ważny?
 • jak wpływać na pozytywne emocje klienta?
 • budowanie lojalności i zadowolenia
 • opłacalność tworzenia dobrych relacji z klientem

REGUŁY I ZASADY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA –  NAWIĄZYWANIE KONTAKTU Z KLIENTEM

 • jak pokonać bariery komunikacyjne? – zasady i schematy skutecznego porozumiewania się w interakcji ‘klient – pracownik instytucji’
 • znaczenie pierwszego wrażenia
 • rola indywidualnego podejścia do klienta
 • strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów
 • nawiązywanie kontaktu i podtrzymywanie relacji
 • określenie i zrozumienie potrzeb klienta

ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI  SKUTECZNA KOMUNIKACJA WERBALNA

 • siła tego co mówimy – słowa
 • siła tego jak mówimy – głos
 • zasady skutecznej argumentacji i przekazywania informacji
 • klarowność i przejrzystość wypowiedzi
 • techniki nawiązywania i potwierdzania kontaktu, umiejętność stawiania pytań, techniki uzyskiwania odpowiedzi twierdzącej, argumentowanie, komunikaty budujące zaufanie
 • pułapki w komunikacji werbalnej
 • standardy telefonicznej obsługi interesantów:
 • pierwsze wrażenie i budowanie klimatu rozmowy.
 • udzielanie informacji.

ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI  SZTUKA GESTU – KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

 • strefy odległości w kontaktach interpersonalnych
 • typy uścisków dłoni i ich znaczenie
 • jak uniknąć gafy – cmok nonsens i gesty kulturowe
 • skuteczne budowanie wizerunku a mowa ciała
 • gesty wzmacniające wypowiedź
 • znaczenie wyglądu i ubioru w obsłudze klient

JAK ZACHOWAĆ POSTAWĘ ASERTYWNĄ W KONTAKCIE Z KLIENTEM?

 • asertywne odmawianie i proszenie
 • kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „Nie”?
 • kulturalne upominanie klienta
 • przekazywanie klientowi złych wiadomości
 • korzyści i ryzyko związane z przyjęciem postawy asertywnej, agresywnej lub uległej
 • zestawy technik postępowania w trudnych, konfliktowych sytuacjach

OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA (ROSZCZENIOWEGO, AGRESYWNEGO, STOSUJĄCEGO SZANTAŻ EMOCJONALNY, ZDENERWOWANEGO) – ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCE

 • Jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących
  • obszary trudności w odmawianiu
  • jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie
 • Asertywne wyrażanie próśb
  • dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
  • jak formułować asertywną prośbę?
 • Oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu
  • kiedy warto wypowiadać krytykę
  • problemy z przyjmowaniem krytyki
  • co robić z nie konstruktywną krytyką
  • oddzielenie opinii od faktów
 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych
  • jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
  • typowe błędy w wyrażaniu opinii
  • jak asertywnie wyrażać własne opinie?
 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
  • komunikaty JA i komunikaty TY
  • metody ustanawiania konstruktywnych relacji
  • hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji
  • asertywna obrona przed gniewem i agresją

Asertywna informacja zwrotna

 • NIE KOP czyli: nie KRYTYKUJ, nie OCENIAJ, nie PROWOKUJ (PONIŻAJ)
 • UFO – ustosunkowanie + fakty + oczekiwanie
 • FUKO – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania
 • FUO + 2K – zależy mi + fakty + ustosunkowanie + oczekiwanie + konkret + kontrakt
 • FUKOZ – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania + zaplecze

OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA (ROSZCZENIOWEGO, AGRESYWNEGO, STOSUJĄCEGO SZANTAŻ EMOCJONALNY, ZDENERWOWANEGO) – JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNYMI KLIENTAMI?

 • style rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 • wartościowa argumentacja – Jak ją stosować? Jak pokonywać zastrzeżenia klienta?
 • przyczyny niezadowolenia klientów
 • reagowanie na emocje i zażalenia
 • profesjonalizm w radzeniu sobie z obiekcjami i sprzeciwem
 • radzenie sobie z manipulacją i krytyką
 • wyjaśnianie obiekcji klienta
 • umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych ( w jaki sposób doprowadzić do eskalacji konfliktu z klientem? Jak wygasić emocje gdy już konflikt wybuchł/ jak i kiedy przyznać klientowi rację)
 • wygląd a obsługa klienta

MECHANIZM POWSTAWANIA STRESU

 • stres jako interpretacja sytuacji a nie sytuacja
 • objawy stresu, czyli po czym poznać, że jesteśmy pod wpływem stresu?
 • typowe reakcje na stres, czyli jak funkcjonujemy w trudnych sytuacjach?
 • sposoby zapobiegania – by stres nie nastąpił lub był łagodniejszy
 • rozpoznawanie oraz kontrola emocji w sytuacjach zawodowych wywołujących napięcie i stres

SPOSOBY ZAPOBIEGANIA I RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I STRESEM

 • zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem
 • sposoby wypierania emocji (racjonalizacja, projekcja, stłumienie, przemieszczenie itp.)
 • tłumienie a transformowanie emocji
 • sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna
 • zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych, czyli jak radzić sobie ze złością i innymi silnymi emocjami?
  • rola wyrażania emocji i odreagowywania napięcia
  • szybkie sposoby pozbywania się negatywnych emocji
  • wyrażanie emocji pozytywnych
  • psychosomatyczne konsekwencje obciążenia stresem
  • autodiagnoza indywidualnych obszarów zagrożeń
  • rodzaje oddechu
  • Praktyka świadomego oddechu
 • „Zmniejszamy stres” – ustalanie celu, który pomaga zmniejszyć stres oraz przeanalizować sposoby jego osiągnięcia
 • Techniki relaksacyjne – „Relaksacja przez oddychanie” / „Trening autogenny” (oddychanie połączone z wizualizacją, rozluźnianie mięśni) / Relaksacja Progresywna / „Techniki wizualizacyjne, pomagające kreatywnie znajdować rozwiązania problemów” i inne
 • wpływ kondycji psychofizycznej, czyli jak zadbać o siebie?
 • wiara w siebie i jej wpływ na poziom stresu
 • wypalenie i przepalenie zawodowe – Jak sobie z nim radzić

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE STRESEM PRZEZ OSOBY O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI

 • style radzenia sobie ze stresem
 • rozpoznawanie typów osobowościowych
 • osobowość a stres
 • zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem
 • świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości
 • zarządzanie czasem przez każdy z typów osobowości
 • motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, mocnych i słabych stron w sytuacjach napięcia i stresu
 • opracowanie indywidualnego planu działania dopasowanego do osobowości

Analiza własnego stylu komunikacji i obsługi klienta na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing.

Warszawa, 13-14 maj 2019 r.

Koszt uczestnictwa:

 • jednej osoby 780,00 zł netto +23% VAT
 • dwóch lub więcej osób z jednej firmy 750,00 zł/os netto +23% VAT

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

 

Płatności  prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ALIOR BANK S.A.

52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

 

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  10.00 – 15.00

Miejsce zajęć: centrum miast – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936