Project Description

Szanowni Państwo

Zapraszamy na szkolenie przygotowujące uczestników do planowanej zmiany z zakresu obowiązkowej podzielonej płatności dla wybranych branż, białej listy podatników oraz innych planowanych zmian.

Sejm zatwierdził zmiany ustawy VAT które mają obowiązywać od listopada 2019 r. Zmiany do ustawy VAT spowodują wiele problemów z wystawianiem faktur oraz dokonywaniem płatności dla kontrahentów objętych obowiązkową podzieloną płatnością. Podatnik ma obowiązek znać przepisy prawa, wszelkie zmiany oraz stosować zapisy ustawy do których powinien być odpowiednio przygotowany.

Nowy obowiązek wymagać będzie od osób odpowiedzialnych przygotowania procedur dokonywania zapłaty w metodzie split payment dla organu i jednostek oraz sprawdzenia możliwości ewentualnego przekazywania czy uwalniania środków VAT.

Adresaci:

Skarbnicy, główni księgowi, księgowi, kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, pracownicy działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania obowiązkowej płatności przy zastosowaniu metody split payment.

Cel i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia będzie przedstawienie kluczowych obowiązków dotyczących planowanego wprowadzenia podzielonej płatności dla niektórych branż od 01.11.2019 r. oraz białej liście podatników.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z problematyką split payment oraz wskazane zostaną branże, jakich będzie dotyczył obowiązek. Uczestnicy zapoznani zostaną z problemami jakie mogą napotkać w trakcie dokonywania płatności. Wskazane zostaną praktyczne rozwiązania wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej dla całej organizacji.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną praktyczne porady związane z ewidencjonowaniem wpływów i wypływów podatku na wyodrębniony rachunek VAT. Wskazane zostaną nowe zasady rozliczeń oraz sankcje za niedopełnienie obowiązków wynikających z noweli ustawy VAT.

I Podzielona płatność – zasady i przepisy.

 1. Od kiedy nowe przepisy wprowadzone do ustawy.
 2. Wykaz branż objętych obowiązkową podzieloną płatnością
 3. Zasady stosowania podzielonej płatności – kiedy i komu?.
 4. Oznaczenia faktur split payment.
 5. Ważne zmiany w sposobie zapłaty za pomocą split payment – dedykowany komunikat płatności..
 6. Uznanie i obciążenie rachunku VAT nowe zasady.
 7. Zagraniczni kontrahenci rozliczający VAT w Polsce a split payment.
 8. Rachunki bankowe kontrahentów, którym należy płacić obowiązkowo podzieloną płatnością – na co zwracać uwagę?
 9. Biała lista podatników z rachunkami bankowymi kontrahentów – co oznacza dla płatnika zobowiązania?
 10. Solidarna odpowiedzialność oraz inne sankcje karno-skarbowe związane z podzieloną płatnością i biała listą podatników.
 11. Przepisy przejściowe w zasadach stosowania split paymentu przed 1 listopada 2019 r.

II Podzielona płatność w organie i jednostkach podległych – wskazanie problemów z przepływami finansowymi

 1. Zapłata całości lub części podatku za pomocą podzielonej płatności.
 • Uznanie rachunku podstawowego i rachunku VAT.
 • Obciążenie rachunku podstawowego i rachunku VAT.
 1. Zasady rozliczania na poziomie organu oraz jednostek funkcjonowanie kont 130 i 133.
 2. Jeden rachunek wydatkowo-dochodowy i jeden rachunek VAT – problemy praktyczne przy rozliczaniu oraz zasady ewidencjonowania.
 3. Dwa rachunki – dochodowy i wydatkowy – jeden rachunek VAT. Przykłady przepływów i rozliczeń.
 4. Przekazywanie środków do organu (podatnika) – nadal problemy.
 5. Projekty UE i rachunki bankowe dotacyjne.

III Przedstawienie zmian w zakresie podatku VAT i innych ustaw PIT, CIT w związku z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności.

IV Zmiany w zarządzeniach wewnętrznych i polityce rachunkowości – obowiązkowe i dodatkowe.

Poznań, 31 październik 2019 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa od osoby: 390 zł +23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  10.00- 15.00

Miejsce zajęć: centrum miasta – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer  22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936