Project Description

 • 1 Część I
  • Podstawy prawne działalności na terenie SSE
  • Sztuka czytania zezwolenia strefowego
  • Koszty kwalifikowane – zasady rozpoznawania
  • Obliczenie puli pomocy publicznej
 • Część II
  • Ustalenie dochodu zwolnionego:
   • przychody i koszty związane z działalnością zwolnioną i opodatkowaną
   • alokacja kosztów do poszczególnych rodzajów działalności
   • pozostałe zagadnienia związane z obliczaniem dochodu zwolnionego
 • Część III
  • Pozostałe praktyczne kwestie związane z korzystaniem z pomocy publicznej na terenie SSE:
   • dyskontowanie
   • łączenie pomocy publicznej z różnych źródeł
   • sprawozdawczość i kontrole przedsiębiorstw na terenie SSE
 • Część IV
  • Polska Strefa Inwestycji
   • procedura pozyskiwania decyzji o wsparciu
   • kryteria ilościowe i jakościowe
   • okres ważności decyzji w zależności od lokalizacji
   • szanse i zagrożenia
   • zakaz łączenia decyzji – konsekwencje

Lublin, 12 listopad 2019 r.
Mielec, 13 listopad 2019 r.
Łódź, 20 listopad 2019 r.
Gdańsk, 27 listopad 2019 r.

Koszt uczestnictwa pierwszej osoby: 590 zł +23% VAT*

Promocja: 490,00 zł +23% VAT* od każdej kolejnej osoby z tej samej firmy.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć: 10.00- 15.30

Miejsce zajęć: centrum miast  – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936