Project Description

Celem warsztatu jest wypracowanie przez uczestników umiejętności asertywnego, efektywnego funkcjonowania w trudnych sytuacjach. Opanowanie sztuki obrony własnych praw i umiejętność budowania długotrwałych satysfakcjonujących relacji interpersonalnych, pozwolą uczestnikom żyć w zgodzie z sobą oraz innymi niezależnie od sytuacji.

Metodologia szkolenia:

 • Wykład interaktywny
 • Warsztat
 • Praca indywidualna,
 • Dyskusja moderowana,
 • Odgrywanie ról i scenek
 • Studium przypadku
 • Testy autodiagnostyczne,
 • Testy osobowości

ZASPOKAJANIE PSYCHOLOGICZNYCH POTRZEB KLIENTA

 • Specyfika klienta w Przedsiębiorstwie Wodociągowo Kanalizacyjnym
 • badanie potrzeb klienta
 • jak sprawić, aby klient poczuł się ważny?
 • jak wpływać na pozytywne emocje klienta?
 • budowanie lojalności i zadowolenia
 • opłacalność tworzenia dobrych relacji z klientem

SZTUKA KOMUNIKACJI I POROZUMIEWANIA SIĘ

 • Zasady skutecznej komunikacji
 • Jak mówić aby inni słuchali, jak słuchać aby inni mówili
 • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie
 • Błędy w komunikowaniu się
 • Bariery rzeczywiste i psychologiczne w komunikacji

 

REGUŁY I ZASADY PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA-  NAWIĄZYWANIE KONTAKTU Z KLIENTEM

 • Jak pokonać bariery komunikacyjne? – zasady i schematy skutecznego porozumiewania się w interakcji ‘klient – pracownik instytucji’
 • znaczenie pierwszego wrażenia
 • rola indywidualnego podejścia do klienta
 • strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów
 • nawiązywanie kontaktu i podtrzymywanie relacji
 • określenie i zrozumienie potrzeb klienta

SZTUKA GESTU – KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

 • Postawy i gestykulacja jako emocjonalne sposoby przekazywania treści
 • Postawy akceptujące, postawy negujące
 • postawy i gestykulacja jako niewerbalne sposoby przekazywania treści; nauka gestów wspierających
 • Mowa ciała w obsłudze Klienta

SZTUKA SŁOWA – KOMUNIKACJA WERBALNA I ASERTYWNOŚĆ

 • Szacunek do siebie, poczucie własnej wartości i samoświadomość własnych emocji
 • trening wypowiedzi asertywnych
 • werbalne granice dialogu.
 • Asertywność mity na temat asertywności. Korzyści osobiste i społeczne. Korzyści na poziomie organizacji.
 • Umiejętność stawiania granic oraz obrony własnych praw w kontaktach zawodowych.
 • Jak odmówić i zachować poprawne relacje? Asertywna procedura w sytuacji odmawiania- komunikowanie współpracownikowi/ klientowi niepomyślnych wiadomości.
 • Uniwersalny schemat informacji zwrotnej- możliwości i korzyści.
 • Formuły asertywnego zachowania w sytuacji przyjmowania oceny innych, w tym obwiniania/ krytyki.
 • Umiejętność przepraszania za winę własną. Unikanie obwiniania. Dystansowanie się
 • Asertywna informacja zwrotna.
 • udzielanie i przyjmowanie krytyki
 • Trening wyrażania uczuć pozytywnych

GENEZA REKLAMACJI – NIEPOPRAWNA KOMUNIKACJA

 • Na czym polega komunikacja
 • Źródła i konsekwencje błędów w komunikacji z Klientem
 • Zasady poprawnej komunikacji

GENEZA KONFLIKTÓW W TYM KONFLIKTÓW REKLAMACYJNYCH

 • podstawowe potrzeby ludzi psychologiczne Klienta
 • badanie potrzeb klienta
 • jak sprawić, aby klient poczuł się ważny?
 • jak wpływać na pozytywne emocje klienta?
 • budowanie lojalności i zadowolenia
 • opłacalność tworzenia dobrych relacji z klientem
 • czym jest konflikt i etapy jego rozwoju
 • sztuka radzenia sobie z sytuacją konfliktową
 • pozytywne i negatywne skutki konfliktu
 • wojna z Klientem, czyli jak reagować na atak na pracownika
 • dlaczego technika „oko za oko” jest nieskuteczna i niedopuszczalna

JAK ZACHOWAĆ POSTAWĘ ASERTYWNĄ W KONTAKCIE Z ROZMÓWCĄ?

 • Asertywne odmawianie i proszenie
 • Kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „Nie” proponując jednocześnie alternatywne rozwiązania
 • Kulturalne upominanie klienta
 • Konstruktywne wyrażanie swojego zdania bez wywoływania konfliktu;
 • Asertywność jako sztuka respektowania granic i budowania pozytywnej samooceny
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Porozumienie z trudnymi klientami (rozpoznawanie charakteru rozmówcy, adekwatny przekaz i odbiór informacji, dostosowanie strategii bezpośredniej do rozmówcy).
 • Przekazywanie klientowi złych wiadomości
 • Korzyści i ryzyko związane z przyjęciem postawy asertywnej, agresywnej lub uległej
 • Zestawy technik postępowania w trudnych, konfliktowych sytuacjach
 • Asertywne reagowanie na krytykę ze strony klientów – zasady
 • Jak reagować na propozycje korupcyjne
 • Jak reagować na nieprawdziwe zarzuty klienta
 • Jak reagować na aluzje i utrudnianie działań
 • Korzystanie z doświadczeń płynących z przeżytych sytuacji trudnych z klientami
 • Wykorzystanie sytuacji niezadowolenia jako okazji do świadczenia usługi doradczej
 • Proponowanie rozwiązań w przekonujący sposób; uświadamianie klientowi zaangażowania i profesjonalizmu własnej organizacji
 • Skuteczne radzenie sobie z trudnymi zachowaniami klientów, np. jak dojść do porozumienia z klientem antagonistą?
 • Klient zdenerwowany – przydatne zwroty i schemat reagowania; przyjmowanie skarg i reklamacji klientów, itp.

ASERTYWNOŚĆ W PRAKTYCE

 • Jak mówić „nie” w sytuacjach stresujących
  • obszary trudności w odmawianiu
  • jak mówić „nie” by brzmiało przyjaźnie
 • Asertywne wyrażanie próśb
  • dlaczego prośby bywają nieskuteczne?
  • jak formułować asertywną prośbę?
 • Oceny – czyli krytyka i jej wpływ na poziom naszego stresu
  • kiedy warto wypowiadać krytykę
  • problemy z przyjmowaniem krytyki
  • co robić z nie konstruktywną krytyką
  • oddzielenie opinii od faktów
 • Wyrażanie własnych opinii, gdy są one sprzeczne z poglądami innych
  • jak dyskutować, gdy inni mają odmienne poglądy?
  • typowe błędy w wyrażaniu opinii
  • jak asertywnie wyrażać własne opinie?
 • Jak zmieniać relacje, które są dla nas krzywdzące?
  • komunikaty JA i komunikaty TY
  • metody ustanawiania konstruktywnych relacji
  • hamowanie agresji a problemy z wyrażaniem emocji
  • asertywna obrona przed gniewem i agresją
 • Asertywna informacja zwrotna
  • NIE KOP czyli: nie KRYTYKUJ, nie OCENIAJ, nie PROWOKUJ (PONIŻAJ)
  • UFO – ustosunkowanie + fakty + oczekiwanie
  • FUKO – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania
  • FUO + 2K – zależy mi + fakty + ustosunkowanie + oczekiwanie + konkret + kontrakt
  • FUKOZ – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania + zaplecze

OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA (ROSZCZENIOWEGO, AGRESYWNEGO, STOSUJĄCEGO SZANTAŻ EMOCJONALNY, ZDENERWOWANEGO) – JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNYMI KLIENTAMI?

 • Sytuacje szczególne w obsłudze klienta w PWiK
 • Style rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 • Jak reagować na skargi, wzburzenie i krytykę.
 • Reagowanie na emocje i zażalenia
 • Wartościowa argumentacja – Jak ją stosować? Jak pokonywać zastrzeżenia klienta?
 • przyczyny niezadowolenia klientów
 • profesjonalizm w radzeniu sobie z obiekcjami i sprzeciwem
 • radzenie sobie z manipulacją i krytyką
 • wyjaśnianie obiekcji klienta
 • umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych ( w jaki sposób doprowadzić do eskalacji konfliktu z klientem? Jak wygasić emocje gdy już konflikt wybuchł/ jak i kiedy przyznać klientowi rację)
 • wygląd a obsługa klienta

 

SPOSOBY ZAPOBIEGANIA I RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI I STRESEM

 • Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem
 • Sposoby wypierania emocji (racjonalizacja, projekcja, stłumienie, przemieszczenie itp.)
 • Tłumienie a transformowanie emocji
 • Sytuacja wewnętrzna a sytuacja zewnętrzna
 • Zarządzanie emocjami w sytuacjach trudnych, czyli jak radzić sobie ze złością i innymi silnymi emocjami?

SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI

 • Style radzenia komunikacji
 • Rozpoznawanie typów osobowościowych
 • Typologia postaw i ich wpływ na środowisko pracy
 • Osobowość a konflikt w komunikacji
 • Zasoby osobiste a strategia porozumienia się
 • Świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości
 • Komunikacja i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • Określenie własnych predyspozycji, cech osobowości, mocnych i słabych stron w sytuacjach napięcia i stresu
 • Opracowanie indywidualnego planu działania dopasowanego do osobowości

Analiza własnego stylu komunikacji i obsługi klienta na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing.

Wrocław, 3 październik 2019 r.
Warszawa, 4 październik 2019 r.
Katowice, 9 październik 2019 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa:

 • jednej osoby 390,00 zł netto +23% VAT

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

 

Płatności  prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ALIOR BANK S.A.

52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

 

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  10.00 – 15.00

Miejsce zajęć: centrum miast – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936