Project Description

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad rzetelnej ewidencji księgowej i wyceny dla celów sprawozdawczych dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT, a także nowymi przepisami wprowadzającymi niemalże obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności do towarów i usług objętych nowym załącznikiem nr 15, a także nowymi obowiązującymi od 1 września 2019 roku zasadami wystawiania faktur VAT z dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności” i likwidacji faktur z dopiskiem ”odwrotne obciążenie”.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady gospodarki budżetowej oraz wymogi ustawy o finansach publicznych, które należy wdrożyć na kontach księgowych obsługujących rachunki budżetu i rachunki jednostek oraz konta VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, z uwzględnieniem odmiennych rozwiązań szczególnych obowiązujących w państwowych jednostkach budżetowych od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych.

Szkolenie 1-dniowe dla: wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych.

 1. Zasady budżetowe, w tym zasada „kasowa” i zasada „brutto”, zasady rachunkowości budżetowej, zasady wyceny aktywów i pasywów, zasady sprawozdawczości budżetowej obowiązujące w roku 2019 a podatek VAT jako dochód budżetu państwa.
 2. Broszury informacyjne Ministerstwa Finansów i stanowisko KRRIO – analiza rozwiązań funkcjonujących w praktyce w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto i wydatków budżetowych w kwotach bez podlegającego odliczeniu podatku VAT.
 3. Zadania organu władzy publicznej i sfera użyteczności publicznej a działalność gospodarcza, czyli kiedy jednostka budżetowa podlega, a kiedy nie podlega pod VAT w świetle najnowszych wyroków sądów administracyjnych – problemy z deklaracjami VAT i fakturami VAT zwolniony oraz typowe naruszenia art. 60-67 ustawy o finansach publicznych.
 4. Mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i jego dotychczasowe funkcjonowanie w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych – schematy księgowań, klasyfikacja budżetowa i ujęcie odwrotnego obciążenia VAT w planie finansowym, w zaangażowaniu i w wykonaniu budżetu do 31 sierpnia 2019 roku.
 5. Likwidacja od 1 września 2019 mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i zastąpienie go mechanizmem podzielonej płatności MPP – nowy załącznik nr 15 oraz nowy dopisek na fakturach VAT „mechanizm podzielonej płatności”.
 6. Mechanizm podzielonej płatności VAT i jego funkcjonowanie w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych – kiedy MPP jest dobrowolny a kiedy obligatoryjny oraz sankcje dla jednostek budżetowych za błędnie wystawione faktury VAT.
 7. Nowe obowiązujące od 1 września 2019 roku schematy księgowań mechanizmu podzielonej płatności – klasyfikacja budżetowa i ujęcie MPP w planie finansowym, w zaangażowaniu i w wykonaniu budżetu.
 8. VAT w gminach, powiatach, województwach – konta VAT do mechanizmu podzielonej płatności a konta VAT do systemu „zbierania VAT” z podległych jednostek organizacyjnych objętych centralizacją rozliczeń środków na VAT rozliczanego w księgach organu lub urzędu.
 9. Refundacje księgowe VAT – przeksięgowania z konta dochodów na konto wydatków równowartości podlegającego odliczeniu VAT naliczonego i jego wpływ na wycenę i zaniżanie kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków, należności i zobowiązań, a także zaangażowania wykazywanego w sprawozdaniach typu RB.
 10. Warsztaty księgowości – zadania z przykładami liczbowymi, w tym w zakresie zastosowania paragrafu 453 klasyfikacji budżetowej, w zakresie zastosowania konta 300 do rozliczeń VAT, w zakresie refundacji VAT naliczonego podlegającego odliczeniu, w zakresie kwot netto i brutto oraz ceny nabycia pokazujące merytoryczne skutki poszczególnych księgowań funkcjonujących w praktyce.
 11. Schematy księgowań i zasady rzetelnej wyceny księgowej dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, materiałów i wyposażenia, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT i MPP – wzory prawidłowej księgowości.
 12. Odpowiedzi na pytania.

Kraków, 3 lipca 2019 r.
Łódź, 8 lipca 2019 r.
Warszawa, 9 lipca 2019 r.
Białystok, 10 lipca 2019 r.
Lublin,11 lipca 2019 r.
Rzeszów, 12 lipca 2019 r.
Katowice, 15 lipca 2019 r.
Wrocław, 16 lipca 2019 r.
Poznań, 17 lipca 2019 r.
Szczecin, 18 lipca 2019 r.
Toruń, 19 lipca 2019 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa:

-jednej osoby 490,00 zł netto +23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450,00 zł/os netto +23% VAT

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

 

Płatności  prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ALIOR BANK S.A.

52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

 

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  10.00 – 15.00

Miejsce zajęć: centrum miast – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936