Project Description

Windykacja wierzytelności u dostawców mediów II
Branża wodociągowa i  komunalna, ciepłownicza i energetyczna.

Szkolenie dedykowane jest osobom, które odbyły część pierwszą szkolenia pt. „Windykacja wierzytelności u dostawców mediów (branża wodociągowa, komunalna i energetyczna) I”. Jego celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu windykacji, przygotowanie uczestników do pisania pozwów, biegłego czytania odpisów z KRS, ustanawiania zabezpieczeń.

METODY SZKOLENIOWE:

 • praca z dokumentem (pełnomocnictwo, analiza odpisu z KRS, ugoda, oświadczenie o uznaniu długu…),
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych, rozwiązywanie kazusów,
 • wykład wzbogacony o techniki multimedialne (Power Point).
 1. Postępowanie sądowe:
 • dokumentacja w sądowym dochodzeniu roszczeń,
 • postępowanie nakazowe,
 • postępowanie upominawcze,
 • proces,
 • klauzula wykonalności,
 • zasady pisania pozwów (praca z dokumentem), problem właściwości miejscowej sądu, uiszczania opłat sądowych,
 • zasady rozkładu ciężaru dowodu.
 1. Kluczowe terminy z zakresu prawa cywilnego w procesie windykacji wierzytelności:
 • wymagalność,
 • cesja wierzytelności,
 • obrót wierzytelnościami,
 • naliczanie odsetek…
 1. Rodzaje windykacji:
 • windykacja własna a działalność firm windykacyjnych, pułapki w umowach z firmami windykacyjnymi.
 1. Jak wpisać dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej. Wady i zalety w/w rejestru.
 2. Postępowanie egzekucyjne – zmiany w egzekucji po 01.01.2019 r. :
 • podstawowe błędy popełniane przy pisaniu wniosków egzekucyjnych,
 • sposoby poszukiwania majątku dłużnika,
 • koszty postępowania egzekucyjnego,
 • problem bezczynności komornika w postępowaniu egzekucyjnym.
 1. Podstawowe formy zabezpieczenia należności:
 • weksel,
 • dobrowolne poddanie się egzekucji,
 • gwarancje bankowe,
 • hipoteka,
 • zastaw.
 1. Odpis z KRS jako dowód osobisty spółki – szczegółowa analiza dokumentu.

Warszawa, 11 kwiecień 2019 r.
Katowice, 10 maja 2019 r.
Poznań, 14 maja 2019 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa:

550,00 zł + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności  prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ALIOR BANK S.A.

52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  10.00- 16.00

Miejsce zajęć: centrum miasta – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936