Project Description

Szanowni Państwo

Po raz kolejny Ministerstwo Finansów wprowadziło znaczące zmiany w podatku VAT. Proponowane przez Ministerstwo Finansów zmiany wprowadzone w 2019 r. oraz planowane w 2020 r. spowodują nie tylko więcej obowiązków sprawozdawczych dla podatników ale również konsekwencje karno-skarbowe.

Grupa docelowa: na szkolenie zapraszamy głównych księgowych, pracowników księgowości, pracowników działów finansowych, dyrektorów finansowych i ekonomicznych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych. Zapraszamy również osoby zajmujące się wystawianiem i rozliczaniem faktur zarówno z działalności jak i przy zamówieniach publicznych.

Cel szkolenia: Celem szkolenia będzie przedstawienie kluczowych zmian wprowadzonych w 2019 roku oraz planowanych do wprowadzenia w trakcie roku oraz od początku 2020 roku

Korzyści ze szkolenia: Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z stosowania stawek VAT oraz nową matrycą stawek obowiązującą od 11.2019 r. oraz 04.2020 r. zasadami wystawiania faktur do umów cywilnoprawnych, obowiązków podatników przy ewidencjonowaniu obrotów za pomocą kas fiskalnych, dokonywania odliczeń z otrzymanych dokumentów oraz nowych obowiązków sprawozdawczych podatników w 2019 r.

Ważnym elementem szkolenia jest wskazanie zasad ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe rozliczenia podatkowe. Omówienie sposobów ograniczenia ewentualnych ryzyk, poprzez wskazanie zagadnień dotycząca tzw. należytej staranności w podatku VAT.

Wszystkie omawiane zagadnienia znajdą oparcie w najnowszych przepisach, interpretacjach organów podatkowych, orzeczeń sądów administracyjnych oraz wyrokach TSUE.

 1. Zmiana stawek podatkowych VAT od 01.11.2019 roku oraz w 2020 roku – Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) a interpretacje podatkowe.
 2. Podzielona płatność od 11.2019 r.
 3. Biała Lista Podatników – zasady stosowania przepisów od 01.2020 r.
 4. Elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym – czy będą zmiany?
 5. JPK i deklaracje podatkowe – prowadzenie ewidencji oraz likwidacja niektórych obowiązków – wskazanie zmian.
 6. JPK księgi rachunkowe a Centralny Rejestr Faktur samorządowych i rządowych jednostek.
 7. Orzecznictwo w sprawie terminu rozliczania usług budowlane – wyrok TSUE i stanowisko Ministerstwa Finansów
 8. Orzecznictwo w sprawie sposobu wyliczania prewspółczynników oraz zasad rozliczania.
 9. Wadium a zaliczka – orzecznictwo w sprawie rozpoznania momentu podatkowego.
 10. Zapisy umów cywilnoprawnych a zasady opodatkowania oraz rozpoznawania momentu podatkowego.
 11. Kasy rejestrujące (online, zwolnienia, NIP na paragonach) – w tym sankcje za nieprzestrzegania przepisów, nowe obowiązki dla podatnika z zakresu prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących.
 12. Schematy MDR od 01.2019 r. – zasady i obowiązki.
 13. Przedstawienie innych zagadnień dotyczących podatku VAT w zależności od procesu legislacji.

 Radom, 19 grudzień 2019 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa od osoby: 390 zł +23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  10.00- 15.00

Miejsce zajęć: centrum miasta – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer  22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936