Cyberbezpieczeństwo pracowników w instytucji publicznej.

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z ochroną informacji (w tym danych osobowych) oraz cyberbezpieczeństwem w jednostkach publicznych. Na szkoleniu uczestnicy i uczestniczki zostaną zapoznani z prawnymi aspektami cyberbezpieczeństwa, poznają metody dezinformacji i tworzenia fake newsów oraz metody ochrony przed tymi zagrożeniami. Uzyskają także narzędzia pomocne w budowaniu cyberbezpieczeństwa oraz kultury ochrony informacji w jednostce administracji publicznej. Omówione zostaną również przykłady ataków socjotechnicznych na instytucje publiczne i zasady ochrony przed takimi atakami oraz przydatne narzędzia techniczne i organizacyjne w zapewnieniu skutecznej ochrony informacji w codziennej pracy urzędnika.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa Szkolenie jest kierowane do pracowników jednostek publicznych, kadry zarządzającej jednostek publicznych oraz wszystkich, którzy chcą poznać podstawy tematyki cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji (w tym danych osobowych) zgodnie z aktualnym stanem prawnym i zmieniającymi się zagrożeniami.
Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.
Obowiązki jednostek publicznych w obszarze bezpieczeństwa informacji.
Aktualne zagrożenia w cyberprzestrzeni.
Stopnie alarmowe CRP: rodzaje i znaczenie.
Dezinformacja i fake newsy jako skuteczna broń na froncie wojny informacyjnej.
Kradzieże i wyłudzenia informacji – przykłady z życia urzędów.
Cyberbezpieczeństwo w pracy zdalnej – dobre praktyki/wskazówki.
Proste i skuteczne metody codziennej ochrony informacji:

• Czy można żyć bez pendrive’a?
• Jak tworzyć silne hasła i jak zapamiętać 199 haseł?
• Phishing, czyli jak odróżnić fałszywą korespondencję e-mail przychodzącą do urzędu?
• Zachowanie poufności przesyłanych dokumentów.
• Metadane w dokumentach w BIP. Czy są cenne dla przestępców?
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-10-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-10-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co