Dochody budżetowe w jednostkach budżetowych (szkolenie online)

Celem szkolenia jest kompleksowe prześledzenie procesu naliczania, rozliczania, ewidencji, windykacji i sprawozdawania z realizacji niepodatkowych dochodów budżetowych jednostek budżetowych. Wykładowca porusza zagadnienia, na które służy księgowe powinny zwrócić szczególną uwagę, biorąc pod uwagę nieprawidłowości sformułowane przez NIK w konsekwencji prowadzonych kontroli. Tematem szkolenia są dochody jednostek budżetowych w kontekście ewidencji rachunkowej. Jednostki budżetowe ewidencjonują wpływy środków pieniężnych, które zasadniczo stanowią dochody budżetowe. Rozliczenia z tego tytułu podlegają budżetowaniu w planie finansowym dochodów i sprawozdawczości budżetowej RB-27, RB-27S oraz RB-N.

Metodyka
• wykład
• dyskusje
• wymiana doświadczeń
• szkolenie online (na żywo)

Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych, w szczególności zajmujących się dochodami i należnościami budżetowymi.
Organizacja ewidencji w zakresie dochodów:
• obowiązek sprawozdawczy Rb-27 (S,ZZ) i Rb-N,
• organizacja ewidencji rozrachunków w zakresie dochodów budżetowych,
• należności krótko- i długoterminowe. Konta 221 i 226,
• ewidencja należności dochodzonych na drodze sądowej.
Naliczanie należności:
• należności zafakturowane w bieżącym roku z terminem płatności przypadającym w roku kolejnym – ewidencja i ujęcie w sprawozdawcze,
• dochody ze sprzedaży składników majątku,
• dochody ze sprzedaży złomu.
Podatek od towarów i usług w dochodach:
• VAT w państwowych jednostkach budżetowych,
• VAT w samorządowych jednostkach budżetowych.
Należności uboczne:
• rekompensata za koszty odzyskiwania należności,
• naliczanie i rozliczanie odsetek: podatkowych, od zaległości i od zaległości w transakcjach handlowych.
Wpływy dochodów:
• wpływy do wyjaśnienia,
• nadpłaty,
• niepełne wpłaty dochodów.
Odpisy aktualizujące należności.
Egzekucja należności w ujęciu ewidencyjnym:

• niedochodzenie należności,
• potrącenie,
• kompensata,
• przedawnienie.
Sprawozdawczość:
• ujęcie dochodów budżetowych w sprawozdaniach RB-27 (S) i RB-N,
• należności uboczne,
• należności sporne,
• należności dochodzone na drodze sądowej.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 01-12-2021)
599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 01-12-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:

• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego
Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co