Dochody budżetowe w jednostkach budżetowych (szkolenie online)

Celem szkolenia jest kompleksowe prześledzenie procesu naliczania, rozliczania, ewidencji, windykacji  i sprawozdawania z realizacji niepodatkowych dochodów budżetowych jednostek budżetowych. Wykładowca porusza zagadnienia, na które służy księgowe powinny zwrócić szczególną uwagę, biorąc pod uwagę nieprawidłowości sformułowane przez NIK w konsekwencji prowadzonych kontroli. Tematem szkolenia są dochody jednostek budżetowych w kontekście ewidencji rachunkowej. Jednostki budżetowe ewidencjonują wpływy środków pieniężnych, które zasadniczo stanowią dochody budżetowe. Rozliczenia z tego tytułu podlegają budżetowaniu w planie finansowym dochodów i sprawozdawczości budżetowej RB-27, RB-27S oraz RB-N.

Metodyka
wykład
dyskusje
wymiana doświadczeń
szkolenie online (na żywo)

Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych, w szczególności zajmujących się dochodami i należnościami budżetowymi.
PROGRAM:

Organizacja ewidencji w zakresie dochodów:

obowiązek sprawozdawczy Rb-27 (S,ZZ) i Rb-N,
organizacja ewidencji rozrachunków w zakresie dochodów budżetowych,
należności krótko- i  długoterminowe. Konta 221 i 226,
ewidencja należności dochodzonych na drodze sądowej.

Naliczanie należności:
należności zafakturowane w bieżącym roku z terminem płatności przypadającym w roku kolejnym – ewidencja i ujęcie w sprawozdawcze,
dochody ze sprzedaży składników majątku,
dochody ze sprzedaży złomu.

Podatek od towarów i usług w dochodach:
VAT w państwowych jednostkach budżetowych,
 VAT w samorządowych jednostkach budżetowych.

Należności uboczne:
rekompensata za koszty odzyskiwania należności,
naliczanie i rozliczanie odsetek: podatkowych, od zaległości i od zaległości w transakcjach handlowych.

Wpływy dochodów:
wpływy do wyjaśnienia,
nadpłaty,
niepełne wpłaty dochodów.

Odpisy aktualizujące należności.

Egzekucja należności w ujęciu ewidencyjnym:

niedochodzenie należności,
potrącenie,
kompensata,
przedawnienie.

Sprawozdawczość:
ujęcie dochodów budżetowych w sprawozdaniach RB-27 (S) i RB-N,
należności uboczne,
należności sporne,
należności dochodzone na drodze sądowej.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-07-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-07-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-07-2021)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-07-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.


Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje – miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower); Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
• certyfikat (wer. papierowa)
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego
Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co