Doskonalenie umiejętności fakturowanie i ewidencjonowania podatku VAT (szkolenie online)

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie z zakresu dokumentowania sprzedaży oraz prowadzenia rejestrów sprzedaży przed i po zmianach od 01.10.2020 r. Zaproponowane szkolenie w praktyczny sposób wskaże jak prowadzić bieżące rozliczenia, przygotować się do planowanych zmian oraz kontroli organów zewnętrznych.

W trakcie szkolenia w kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług. Podczas szkolenia wskazane zostaną etapy dokonywania rozliczeń podatku należnego. Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT oraz wskazać praktyczne rozwiązania.

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają zasady dokumentowania sprzedaży, zasad opodatkowania transakcji oraz ujęcia w ewidencji VAT. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak przygotować się do prawidłowego ewidencjonowania dokonywanej sprzedaży.

Metodyka
dyskusje
omówienie studium przypadków
prezentacja
szkolenie online (na żywo)
wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osób, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.
Program szkolenia:

Podstawy prawne wystawiania faktur:

aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur,
rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT dotyczące fakturowania

Ogólne zasady wystawiania faktur:
transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą,
kiedy i komu obowiązkowo wystawić fakturę?
kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur?
faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru,
refakturowanie czy istnieje i kiedy można stosować refakturowanie,
terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne,
moment podatkowy a moment wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa),
aktualne stawki podatku VAT,
stosowanie zwolnienia, kiedy i jakie warunki należy spełnić, żeby zastosować zwolnienie,
zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze,
zasady zaokrąglania kwot na fakturze,
w ilu egzemplarzach można wystawić fakturę?

Informacje, jakie muszą zwierać faktury:
kiedy dokument jest fakturą,
obowiązkowe dane na fakturze,
przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji.

Wystawianie faktur elektronicznych:
pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT,
zasady wystawiania faktur elektronicznych,
jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej,
jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?

Korygowanie danych na fakturach: faktura korygująca a nota korygująca,
dane jakie powinna zawierać faktura korygująca,
dane jakie powinna zwierać nota korygująca,
możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących,
korygowanie faktury korygującej,
anulowanie faktur,
moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podatek VAT,
moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek VAT.

Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury:
kto może wystawić duplikat faktury?
dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury.

Konsekwencje błędnych faktur:
błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania,
wystawienie faktury po terminie,
konsekwencje karno-skarbowe.

Ewidencja podatku VAT należnego na podstawie aktualnych przepisów i po zmianach od 01.10.2020 r. (nowy JPK) – przykłady.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
399,00 +23%VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10/08/2020)
449,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10/08/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 15.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co