Dotacje i inne formy finansowania instytucji kultury (szkolenie online)

Dotacje wciąż wywołują wiele kontrowersji. Co można finansować dotacją podmiotową? Jak prawidłowo ewidencjonować dotacje i jak je rozliczyć? Jakie są inne źródła finansowania instytucji kultury, takie jak sponsoring czy spadek? Szkolenie powinno rozwiać wątpliwości i znaleźć odpowiedź na nurtujące Państwa pytania związane z finansowaniem działalności instytucji kultury.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład
• wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, głównych księgowych oraz pracowników służb księgowych instytucji kultury.
PROGRAM:

Rodzaje dotacji i ich ujęcie księgowe.
Dotacje organizatora na remont lub modernizację siedziby niebędącej własnością instytucji kultury.
Zwrot organizatorowi niewykorzystanej części dotacji.
Zwrot podatku VAT odzyskanego od wydatków sfinansowanych dotacją organizatora.
Rozliczenie dotacji.
Rozliczenie dotacji.
Dotacje a fundusz instytucji kultury.
Dotacje w sprawozdaniu finansowym.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-10-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-10-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe(wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co