E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym po zmianach z 10 grudnia 2023 r.

Szkolenie ma na celu przedstawienie założeń nowego systemu doręczeń elektronicznych, który docelowo ma zastąpić doręczenia za pośrednictwem systemu e-PUAP. Omówione zostaną podstawy prawne ale tez praktyczny aspekt inicjowania usług.

Obowiązek e-doręczeń dla podmiotów publicznych wchodzi w życie od 10 grudnia 2023 roku.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest dla pracowników organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, spółek samorządowych, podmiotów zaufania publicznego oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCA:
Małgorzata Czartoryska

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1999r. ukończyła aplikację administracyjną. Wykładowca przedmiotów prawniczych na uczelniach wyższych. Certyfikowany trener z wieloletnim doświadczeniem.
Z powodzeniem szkoli pracowników administracji publicznej, samorządowej i ich jednostek organizacyjnych, radców prawnych, komorników sądowych. Autor licznych publikacji poświęconych zagadnieniom samorządu ochrony danych osobowych i egzekucji administracyjnej. Współpracownik Wydawnictw prawniczych. Swe szkoleniowe zainteresowania poświęca głównie egzekucji administracyjnej, postępowaniom administracyjnym, ochronie danych osobowych i dostępowi do informacji publicznej, instrukcji kancelaryjnej. Z racji niegdysiejszego zatrudnienia w administracji w praktyce zajmuje się zagadnieniami egzekucji administracyjnej, postępowaniami administracyjnymi. Aktualnie jest administratorem bezpieczeństwa informacji w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz podmiotach prywatnych z powodzeniem szkoli zatem z zagadnień ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej.
Przeszkoliła kilka tysięcy słuchaczy. Specjalistka z dziedzin: postępowanie egzekucyjne w administracji i sądowe, prawo administracyjne materialne, postępowanie administracyjne, samorząd terytorialny. Z zakresu prawa administracyjnego materialnego w szczególności: egzekucja należności publicznoprawnych, postępowania zabezpieczające egzekucję należności publicznoprawnych, zagadnienia majątkowej represji karnej, problematyka przedawnień zobowiązań publicznoprawnych, opłaty skarbowe i inne daniny publicznoprawne, podatki lokalne. Ponadto ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej.
Krótko o e-PUAPie ( od kiedy działa i do kiedy, jakie sprawy pozwala załatwić, użytkownik, uwierzytelnianie itd.)
Sposoby wysyłania pism przez urząd w tym omówienie czy/kiedy urząd musi prowadzić korespondencję elektronicznie a kiedy w postaci papierowej.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza.
Podpisywanie dokumentów w ramach e-PUAP.
Skuteczność wnoszenia pism drogą elektroniczną ( na adres e-mail, przez system e-PUAP, aplikacje usługowe, na adres do doręczeń elektronicznych).
Podpisy elektroniczne:

• ich rodzaje, dodatkowe usługi, kwalifikowane znaczniki, możliwość opatrywania pism różnymi podpisami a skutki prawne pism.
Rodzaje dokumentów w praktyce podmiotów publicznych:
• tradycyjny i elektroniczny.
Nowe zasady doręczeń – system doręczeń elektronicznych obowiązujący od 10.12.2023 r:
• na czym polega system doręczeń elektronicznych?
• czy konieczne jest posiadanie EZD, czy EZD jest obowiązkowe a jeśli tak od kiedy,
• jakie są podstawy prawne systemu doręczeń elektronicznych, przepisy przejściowe,
• kto ma obowiązek partycypacji w systemie doręczeń elektronicznych i od kiedy,
• jakie sprawy zostały wyłączone z systemu doręczeń elektronicznych,
• jakie usługi wchodzą do systemu,
• jak założyć adres do doręczeń elektronicznych,
• baza adresów elektronicznych,
• jak aktywować adres do doręczeń elektronicznych,
• administrator skrzynki doręczeń,
• jak pozyskać skrzynkę do doręczeń elektronicznych (jaki podmiot ją oferuje, jakie sa jej parametry),
• konsekwencje wpisania adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych – formalne ( wybór drogi doręczeń wszelkiej korespondencji, hierarchizacja sposobów doręczeń), materialne ( dowód w postępowaniach administracyjnych, sądowych), czasowe, obowiązki informacyjne,
• ile można mieć adresów do doręczeń elektronicznych,
• szczegółowe omówienie usługi PURDE,
• szczegółowe omówienie usługi PUH,
• cennik usług – dla jakich podmiotów i kiedy usługi są bezpłatne,
• niewykonanie, nieprawidłowe wykonanie usługi i możliwość reklamacji.
Tradycyjne doręczenia przesyłek papierowych – czy będą możliwe i skuteczne.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 28-11-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 28-11-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co