Elektroniczne przesyłanie JPK VAT od 01.10.2020 r. – jak prawidłowo ewidencjonować sprzedaż i nabycie towarów i usług po zmianach (szkolenie online)

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie z zakresu prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów po zmianach od 01.10.2020 r. Zaproponowane szkolenie w praktyczny sposób wskaże jak prowadzić bieżące rozliczenia, przygotować się do planowanych zmian oraz kontroli organów zewnętrznych.
W trakcie szkolenia w kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zasady prowadzenia ewidencji w nowym systemie JPK. Podczas szkolenia wskazane zostaną zasady wykazywania w ewidencji JPK sprzedaży oraz zakupów podlegających odliczeniu.  Przedstawione zostaną obowiązkowe i dobrowolne dane wpływające na prawidłowe rozliczenie i przesyłanie danych do MF.
Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat nowego obowiązku.
Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają zasady prowadzenia i wysyłania ewidencji oraz deklaracji w jednym pliku JPK. Poznają również bieżące zmiany i stanowisko MF w tym zakresie. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak przygotować się do bardzo ważnych i trudnych zmian oraz ewentualnych planowanych kontroli.

Metodyka
dyskusje
omówienie studium przypadków
prezentacja
szkolenie online (na żywo)
wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osób, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.
1. Likwidacja wysyłki oddzielnej deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT i zastąpienie nowym jednym dokumentem JPK (deklaracja i ewidencja).
2. Faktury, faktury uproszczone, faktury do paragonów, faktury korekty, noty. Czy zmienione zostaną dane na fakturach w celu ułatwienia prowadzenia ewidencji po zmianach?
3. Szczegółowe omówienia rejestrów i wskazanie nowych obowiązkowych i dobrowolnych danych:
nowe kody, symbole, terminy, dane (towary i usługi wrażliwe).
4. Omówienie rozporządzenia i broszury informacyjnej MF. Na co zwrócić uwagę?
przykłady.
5. Jak ewidencjonować i przesyłać dane z kas rejestrujących w JPK:
kiedy wykazywać paragon a kiedy faktura,
przepisy przejściowe.
6. Jak przygotować i przesyłać cząstkowy JPK w jednostkach budżetowych i zakładach do organu.
7. Wysyłka JPK z częścią ewidencyjną i deklaracyjną przez organ.
8. Jak korygować dane w JPK przed i po wejściu w życie przepisów.
9. Czy i jakie elementy obowiązkowo korygować bez wezwania przez US.
10. Kary porządkowe za błędy i nieprawidłowości w JPK.
11. Zarządzenie/Uchwała w sprawie sporządzania i przesyłania JPK_V7M i JPK_V7K oraz korekt od 01.10.2020 r.:
przykład.
12. Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
399,00 +23%VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25/08/2020)
449,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25/08/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co