Etyka i kultura uczciwości w służbie cywilnej (szkolenie online)

Celem szkolenia jest zapoznanie się uczestników ze zjawiskiem promowania zasad kodeksu etyki i kultury uczciwości w służbie cywilnej  zgodnie z zaleceniami KPRM oraz umiejętność rozpoznania i przeciwdziałania zjawisku konfliktu interesów w praktyce.

Metodyka
burza mózgów
case studies
ćwiczenia grupowe
ćwiczenia indywidualne
dyskusje
odgrywanie ról
techniki multimedialne
warsztat

Szkolenie przeznaczone dla pracowników służby cywilnej, gdzie oprócz szczegółowego omówienia zasad etyki w służbie cywilnej poruszony zostanie aspekt kultury uczciwości rekomendowany przez KPRM zgodnie z zaleceniami Szefa Służby Cywilnej. Dodatkowo poruszony zostanie aspekt umiejętności rozpoznawania źródeł konfliktów o charakterze moralnym z uwzględnieniem praw i obowiązków członków korpusu służby cywilnej.
PROGRAM:

Wstęp do zagadnień etycznych w służbie cywilnej:
etos służby publicznej,
prawne źródła infrastruktury etycznej,
regulacje wewnętrzne.

Co jest wyznacznikiem etyki w służbie cywilnej:
bezstronność, bezinteresowność, konflikt interesów,
profesjonalizm służby cywilnej,
etyka i konflikt interesów przy wydawaniu decyzji w sprawach indywidualnych.

Kultura uczciwości w służbie cywilnej:
prezenty, świadczenia niematerialne, przysługi a konflikt interesów,
prezenty, świadczenia, przysługi wewnątrz urzędu i między urzędami,
dodatkowe zajęcia zarobkowe,
dodatkowe zajęcia niezarobkowe i aktywność pozazawodowa,
lojalność, neutralność polityczna i wizerunek służby publicznej,
aktywność w internecie i sieciach społecznościowych,
nieetyczne zachowania i propozycje jako wstęp do nadużyć i korupcji,
dylematy etyczne – studia przypadków.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-02-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-02-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. 
Na dzień przed szkoleniem zostanie wysłana instrukcja.

Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co