Faktury, faktury korygujące oraz rejestrowanie podatku VAT (JPK) – z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 01.01.2021 r. oraz 01.07.2021 r.

W roku 2021 wprowadzono kolejne zmiany w zakresie fakturowania i ewidencjonowania podatku VAT. Dlatego mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie z zakresu dokumentowania sprzedaży oraz prowadzenia rejestrów sprzedaży od 01.10.2021 r. oraz od 01.07.2021 r.
Zaproponowane szkolenie w praktyczny sposób wskaże jak prowadzić bieżące rozliczenia podatku należnego oraz jak przygotować się do zmian wprowadzonych w 2021 r. oraz kontroli organów zewnętrznych.

Cel kształcenia:
W trakcie szkolenia w kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług. Podczas szkolenia wskazane zostaną etapy dokonywania rozliczeń podatku należnego oraz potwierdzenia dokonania sprzedaży towaru lub wykonania usługi.

Korzyści: Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają zasady dokumentowania sprzedaży, zasad opodatkowania transakcji oraz ujęcia w ewidencji VAT. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak przygotować się do prawidłowego ewidencjonowania dokonywanej sprzedaży.

Grupa docelowa: Zapraszamy na szkolenie skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku należnego oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.
1. Podstawy prawne wystawiania faktur
a) Aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur.
b) Rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT dotyczące fakturowania.
2. Ogólne zasady wystawiania faktur
a) Transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą.
a) Kiedy i komu obowiązkowo wystawić fakturę?
b) Faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru.
c) Faktury uproszczone po zmianach
d) Faktury do paragonów
e) Refakturowanie czy istnieje i kiedy można stosować refakturowanie.
f) Terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne
g) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa)
h) Zasady obliczania kwoty podatku VAT na fakturze „w stu”, „do sta”.
3. Informację jakie muszą zwierać faktury
a) Kiedy dokument jest fakturą.
b) Obowiązkowe dane na fakturze
c) Przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji.
4. Wystawianie faktur elektronicznych
a) Pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT
b) Zasady wystawiania faktur elektronicznych
c) Jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
d) Obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
e) Jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?
5. Korygowanie danych na fakturach oraz zasady potwierdzania korekty po zmianach w 2021 r.
a) Faktura korygująca, nota korygująca
b) Dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
c) Dane jakie powinna zwierać nota korygująca
d) Możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących
e) Korygowanie faktury korygującej
f) Anulowanie faktur
g) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podatek VAT
h) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek VAT
i) Zmiany w zasadach potwierdzania i ujmowania faktur korygujących „in minus” i „in plus” w rejestrze sprzedaży.
6. Postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia faktury
a) Kto może wystawić duplikat faktury?
b) Dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury
7. Ewidencja podatku VAT należnego na podstawie aktualnych przepisów i po zmianach od 01.01.2021 r. oraz od 01.07.2021 (JPK w tym: kody, symbole, procedury i inne oznaczenia).
8. Panel dyskusyjny.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-07-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-07-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-07-2021)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-07-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje: miejsce szkolenia Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower); Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
• certyfikat (wer. papierowa)
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co