Faktury, faktury korygujących oraz ewidencja podatku VAT (JPK) z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z prawa do odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty.
Sytuacja pandemiczna, stanowisko MF oraz NIK w zakresie stosowania współczynnika i prewspółczynnika w dalszym ciągu budzi wiele niejasności. Dzięki szkoleniu podatnicy poznają zasady jakimi należy się kierować w trakcie dokonywania odliczania podatku VAT oraz korekty rocznej.
Szkolenie wskaże podatnikom jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekty rocznej, 5 i 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną nowe stanowiska MF, sądów i TSUE wpływające na sposób wyliczenia WSS i PP oraz korekty.
Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem odliczania podatku VAT oraz dokonywania korekt.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych i finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.
Podstawy prawne wystawiania faktur.
a) Aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur.
b) Rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT dotyczące fakturowania.
Ogólne zasady wystawiania faktur.
a) Kiedy i komu obowiązkowo wystawić fakturę?
b) Obowiązkowe dane na fakturze.
c) Przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji.
d) Faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru.
e) Refaktury.
f) Faktury uproszczone.
g) Faktury do paragonów.
h) Terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne.
i) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa) – przykłady.
Wystawianie faktur elektronicznych i faktur ustrukturyzowanych – podobieństwa i różnice.
a) Pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT.
b) Zasady wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych.
c) Jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
d) Jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?
e) Faktury ustrukturyzowany dobrowolne i obowiązkowe – zasady wystawiania i korygowania.
Korygowanie danych na fakturach.
a) Faktura korygująca, nota korygująca.
b) Dane jakie powinna zawierać faktura korygująca.
c) Dane jakie powinna zwierać nota korygująca.
d) Korygowanie faktury korygującej.
e) Anulowanie faktur.
f) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podatek VAT.
g) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek VAT.
Ewidencja podatku VAT należnego na podstawie aktualnych przepisów i po zmianach od 01.01.2022 r. (kody, symbole GTU, procedury i inne oznaczenia z uwzględnieniem zmian).
Inne zmiany w fakturowaniu.
Panel dyskusyjny.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-11-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-11-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co