Fundusz COVID – obowiązek prawidłowego rozliczenia i opisu merytorycznego

Celem szkolenia jest omówienie informacji związanych z utworzeniem w ramach tarczy antykryzysowej Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i zasad jego funkcjonowania w jednostce - przeznaczenie środków, ewidencjonowanie na kontach, klasyfikowanie wydatków, finansowanie środków trwałych w ramach Funduszu COVID – 19.

Metodyka
• szkolenie online (na żywo)
• wykład

Grupą docelową są główni księgowi, oraz pracownicy pionu finansów jednostek Straży Pożarnych.
1. Tarcza antykryzysowa - Utworzenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
2. Przeznaczenie środków:
a) finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
b) zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
3. Wydzielony rachunek na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
4. Plan finansowy.
5. Zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań.
6. Wyodrębniona ewidencja – zmiany w zakładowym planie kont:
a) wprowadzenie do zakładowego planu kont odrębnych kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych,
b) dekretowanie operacji gospodarczych.
7. Zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r., w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.), w zakresie wyszczególnienia podziałek klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
8. Dodatkowe opisy merytoryczne dla zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
9. Finansowanie środków trwałych z Funduszu Covid-19.
10. Pytania i dyskusja.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-08-2021)
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-08-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-08-2021)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-08-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• certyfikat (wer. papierowa)
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad
• parking
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje: miejsce szkolenia w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą w hotelu Dwa Księżyce, ul. Sadowa 15
• certyfikat (wer. papierowa)
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad

Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego
• noclegu

Godziny zajęć: 09.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co