Informacja publiczna a otwarte dane publiczne – jak sobie radzić z nowymi wymaganiami obowiązującymi od 7 września 2021 r. (szkolenie online)

Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu informacji publicznej i przedstawienie zupełnie nowych regulacji dotyczących tzw. otwartych zasobów – otwartych danych publicznych. W dniu 7 września 2021 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Ustawę o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która zastąpiła ustawę o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak odróżnić informację publiczną od informacji do ponownego wykorzystania, co jest a co nie jest informacją publiczną w urzędzie, w jaki sposób badać i oceniać dokumenty pod kątem informacji publicznej i otwartych danych, jaki charakter ma informacja przetworzona w kontekście otwartych danych i nowej regulacji o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.
W czasie szkolenia podjęta zostanie również kwestia pandemii i określenia terminów, rozpoczęcia ich biegu oraz kwestii zawieszenia terminów na udostępnianie informacji publicznej. Uczestnicy będą brali udział w warsztatach, których celem jest pomoc w zakresie wszelkich aspektów dotyczących rozpoznawania wniosków o udzielenie informacji publicznej i przekazanie informacji do ponownego wykorzystania.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• warsztat
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie polecamy wszystkim pracownikom władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne, którzy zajmują się udzielaniem odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, w szczególności pracownikom:
• organów władzy publicznej,
• organów samorządów gospodarczych i zawodowych,
• podmiotów reprezentujących Skarb Państwa,
• podmiotów reprezentujących państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmiotów reprezentujących inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
• podmiotów reprezentujących inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym.
Zagadnienia wstępne z udostępnianiem informacji publicznej:
• konstytucja,
• ustawa o dostępie do informacji publicznej,
• kodeks postępowania administracyjnego,
• ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Prawo do informacji publicznej w praktyce, czyli co jest a co nie jest informacją publiczną:
• majątki osób nieskładających oświadczeń – czy są jawne? Czy obywatele mają prawo do informacji ze sfery prywatnej dotyczącej pracy, zatrudnienia itp.,
• funkcjonariusze publicznie i osoby pełniące funkcje publiczne – do jakich informacji o nich ma prawo obywatel,
• pracownicy urzędów – czy są funkcjonariuszami publicznymi i jakie to rodzi dla nich konsekwencje?
• naruszenia dóbr osobistych w kontekście informacji publicznej.
Praktyczne zagadnienia dotyczące informacji publicznej.
Czym jest informacja publiczna a czym informacja przetworzona? Informacja przetworzona w czasie pandemii – problematyka wykonania wniosku:
• co nie jest informacją publiczną w urzędzie?
• czy maile, wnioski, dokumentacja technologiczna są informacją publiczną?
• dane osobowe a informacja publiczna – jakie dane nie mogą być udostępniane?
• dane wrażliwe, tajemnica lekarska inne tajemnice prawnie chronione a dostęp do informacji publicznej,
• w jakim terminie należy udzielić odpowiedzi dotyczącej informacji publicznej?
• kiedy można odmówić udzielenia informacji publicznej – jaki powołać podstawy prawne w przypadku działalności urzędu,
• pytanie o informację publiczną zadane mailem, faxem lub telefonicznie – odpowiadać czy nie?
• co grozi za nieudzielenie informacji publicznej czyli „czy taki diabeł straszny jak go malują?”,
• informacja przetworzona w czasie pandemii – termin, możliwości odmowy.
Otwarte dane i ponowne wykorzystanie informacji:
• kto i do czego jest zobowiązany w zakresie ponownego wykorzystania informacji
• kto i do czego jest uprawniony,
• udostępnianie danych dynamicznych (przez podmioty zobowiązane) za pośrednictwem API,
• udostępnienie do ponownego wykorzystywania danych badawczych, wytworzonych w ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych,
• zasady udostępniania informacji dla muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, bibliotek naukowych, bibliotek pedagogicznych i archiwów,
• terminy i opłaty/ brak odpłatności za ponowne wykorzystanie informacji – zasady i wyjątki wskazane w ustawie,
• polityka otwartych danych – jak ją skonstruować,
• pełnomocnik ds. otwartości danych.
COVID i zagadnienia dotyczące udzielania informacji w czasie pandemii – analiza poszczególnych przypadków.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-11-202; 13-01-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-11-2021; 13-01-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Czas trwania – 9.00-14.00 ( w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co