Inwentaryzacja, środki trwałe i wartości niematerialne w Instytucjach Kultury.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania inwentaryzacji i środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi.
W pierwszym dniu uczestnicy poznają zasady planowania, przygotowania i prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji, a także aspekty odpowiedzialności za inwentaryzacje.
Celem drugiej części szkolenia jest natomiast omówienie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w instytucji, w tym klasyfikacji, amortyzacji oraz ich wyceny. Przedstawiona zostanie także ewidencja księgowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, pracowników służb finansowo-księgowych w państwowych i samorządowych instytucjach kultury, członków komisji inwentaryzacyjnej, CUW i wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

PROWADZĄCA:
Ewa Ostapowicz

Ekonomistka, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.
Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z finansami i rachunkowością instytucji kultury. Autorka licznych porad z tego zakresu oraz publikacji książkowych.
Dzień 1 – 25.10.2023 r.
Cel inwentaryzacji.
Rodzaje inwentaryzacji:

• okresowa – roczna,
• doraźna,
• zdawczo-odbiorcza.
Metody inwentaryzacji:
• spis z natury,
• potwierdzenia sald,
• weryfikacji danych księgowych z dokumentacją,
• skontrum,
• kontrola zbiorów muzealnych.
Terminy i częstotliwość inwentaryzacji:
• roczna,
• raz na 2 lub 4 lata,
• zbiorów bibliotecznych,
• zbiorów muzealnych.
Planowanie i przygotowanie prac inwentaryzacyjnych:
• plan inwentaryzacji,
• komisja inwentaryzacyjna (powołanie, uprawnienia, wyłączenia ze składu komisji).
Przeprowadzenie inwentaryzacji:
• zasady przeprowadzania inwentaryzacji,
• inwentaryzacja składników majątkowych (środki trwałe, kasa, towary, materiały, należności i zobowiązania).
Zakończenie i rozliczenie inwentaryzacji:
• dokumentacja,
• wycena składników,
• ustalanie różnic inwentaryzacyjnych,
• wnioski i decyzje.
Ewidencja księgowa inwentaryzacji:
• niedobory,
• nadwyżki.
Odpowiedzialność za inwentaryzację:
• dyrektora instytucji kultury,
• osób przeprowadzających inwentaryzację.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2 – 26.10.2023 r.

Co zalicza się do środków trwałych, a co do wartości niematerialnych i prawnych?
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w polityce rachunkowości.
Klasyfikacja środków trwałych.
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Niskocenne środki trwałe.
Obce środki trwałe.
Zwiększenie i zmniejszenie wartości środków trwałych.
Ewidencja księgowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Środki trwałe w sprawozdaniu finansowym i planie finansowym.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• Całe szkolenie: 949 zł, I dzień szkolenia: 499 zł, II dzień szkolenia: 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-10-2023)
• Całe szkolenie: 1049 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-10-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć:
I dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 14:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co