Inwestycje dofinansowane ze środków UE w dobie pandemii a zasady rozliczania podatku VAT w tym nowe zasady opodatkowania, kwalifikowalność podatku VAT w przypadku mikro instalacji, projektów wodnokanalizacyjnych, zdjęcia i utylizacji azbestu, dopłat do wymiany pieców i inne (szkolenie online)

Szanowni Państwo Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie online z zakresu rozliczania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji dofinansowanych ze środków UE. W trakcie spotkania wskazane zostaną najnowsze informacje dotyczące ulg, przesunięć terminów, złagodzenia restrykcji w związku z pandemią. Cel kształcenia: Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszych informacji dotyczących rozliczania i kwalifikowania wydatków oraz podatku VAT w trakcie pandemii. Szkolenia pozwoli zdobyć wiedzę na temat kwalifikowania podatku VAT niezbędnej do prawidłowego naliczania, odprowadzania oraz rozliczania podatków w ramach realizowanych projektów unijnych oraz z własnych środków. Korzyści: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni potrafić w praktyce stosować prawo i wytyczne z zakresu rozliczania podatku VAT na podstawie przepisów ustawy oraz stanowisk organów podatkowych. Dzięki szkoleniu uczestnicy prawidłowo odprowadzą i odliczą podatek VAT od inwestycji oraz zakwalifikują podatek VAT w projektach UE. Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację i rozliczanie projektów, osób kontrolujących projekty oraz służb finansowo - księgowych. Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za prawidłowe kwalifikowanie podatku VAT w projektach UE oraz z własnych środków.
Program szkolenia:

1. Najnowsze informacje dotyczące ulg, przesunięć terminów, złagodzenia restrykcji w związku z pandemią koronawirusa.

2. Opodatkowanie dotacji podatkiem VAT, kiedy w ramach władztwa publicznego a kiedy poza?
a) Podstawy i kryteria opodatkowania dotacji
b) Działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej. Kiedy nie należy opodatkować dotacji (zwolnienie).
c) Stawki podatku VAT dla OZE, paneli słonecznych, inwestycji wodnokanalizacyjnych i innych.
d) Wyliczenie kwoty podatku VAT od dotacji na przykładach – „w stu” czy „do stu”

3. Omówienie poszczególnych realizowanych zadań na przykładach. Czy i jak rozliczyć - w tym stanowiska organów podatkowych i Instytucji Zarządzających.
a) Definicja mikro instalacji – przed i po zmianie przepisów.
b) Stawki podatku VAT - zasady stosowania stawki obniżonej w tym:.
Mikro instalacji (OZE),
Panele słoneczne,
Projekty wodnokanalizacyjne,
Przydomowe oczyszczalnie,
Zdjęcie i utylizacja azbestu,
Dopłat do wymiany pieców,
c) Stosowanie przepisów ustawy VAT – przepisy przejściowe i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.
d) Najnowsze interpretacje KIS, orzecznictwo sądów administracyjnych.

4. Prawo do odliczenie, czy i kiedy przysługuje w 100 %, a kiedy proporcją i preproporcja,
a) Zasady odliczania, regulacje i konsekwencje błędnego rozliczenia faktury kosztowej z VAT,
b) Orzecznictwo odnośnie stosowania prewspółczynnika do inwestycji,
c) Zmiana przeznaczenia – na co zwracać uwagę przy projektach dofinansowanych ze środków UE oraz środków własnych – orzecznictwo.
d) Przykłady odliczenia – zastosowanie w praktyce.

5. Mechanizm podzielonej płatności, biała lista podatników w usługach budowlanych i budowlano-montażowych:
a) Konta VAT zasady otwierania zgodnie z ustawą Prawo Bankowe.
b) Zakres informacyjny dla Instytucji Zarządzającej.
c) Kto zobowiązany jest do rozliczenia transakcji, obowiązki nabywcy, dostawcy oraz sankcje karno-skarbowe.
d) Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

6. Panel dyskusyjny.
Koszt udziału:
349,00 +23%VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15/06/2020)
399,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15/06/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co