Jak przygotować i rozliczyć korektę podatku VAT roczną, 5 lat, 10 lat za 2022 r., wskaźnikiem proporcji sprzedaży (WSS) oraz prewspółczynnikiem (PP) w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz instytucjach kultury – z uwzględnieniem proponowanych zmian w podatku VAT w ramach pakietu SLIM-3.

Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z prawa do odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki lub ograniczonego przychodu będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty.
Szkolenie wskaże podatnikom jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekt rocznej, 5 lub 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych, przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości.
Wskazanie proponowanych zmian w ustawie VAT w ramach pakietu SLIM – 3 wpłynie na sposób rozliczenia i dokonywanie korekt rocznych. W ramach szkolenia uczestnicy poznają nowe zasady do których będą mogli się odpowiednio wcześnie przygotować.
Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem odliczania podatku VAT oraz dokonywania korekt.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do skarbników, kierowników jednostek, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych, działów finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT naliczonego z uwzględnieniem najnowszych przepisów.
Przygotowanie danych do korekty rocznej rozliczanej w styczniu 2023 roku:
• kto i kiedy zobowiązany jest do korekty rocznej – studium przypadku,
• jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika,
• wyliczenie nowego wskaźnika proporcji sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) do korekty rocznej i do stosowania w 2023 roku – zgodnie z ustawą/MF/wyrokami TSUE i rozporządzeniem – (JST, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury). – z uwzględnieniem zmian od 2023 r.
Korekta za 2022 r. wskaźnikiem proporcji sprzedaży (WSS) i preproporcją (PP) – z uwzględnieniem zmian w ramach pakietu SLIM-3:
• korekta od pozostałych nabyć jednoroczna w przypadku dokonywania i niedokonywania odliczeń w ciągu 2022 r.,
• przygotowanie danych do korekty,
• dokonanie korekty i ujęcie w deklaracji VAT (in plus/in minus),
• korekta środków trwałych. Kiedy korekta roczna a kiedy 5 lat – case study,
• środki trwałe do 15 tys. zł. i powyżej 15 tys. zł. – zasady dokonywania korekty,
• zmiana wykorzystywania środka trwałego w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej,
• zbycie środka trwałego w trakcie korekty 5 lat,
• ulepszenie środka trwałego a wpływ na korektę,
• korekta inwestycji własnych, zbycie lub przekazanych własnym lub obcym podmiotom,
• kiedy korekta jednoroczna a kiedy 10 lat,
• zmiana wykorzystania inwestycji z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej w trakcie korekty – studium przypadku,
• zbycie, przekazanie inwestycji w trakcie okresu korekty – skutki w podatku VAT.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31-01-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31-01-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad

Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 31-01-2023)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 31-01-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Szkolenie na Sali odbędzie się:
Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower), Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

Godziny zajęć: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co