Jak przygotować się do korekty rocznej za 2020 r. wskaźnikiem struktury sprzedaży (WSS) oraz prewspółczynnikiem (PP) w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych – z uwzględnieniem Interpretacji Ogólnej MF oraz najnowszych wyników kontroli NIK (szkolenie online)

Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty. Nowe orzecznictwa MF dotyczące posiłków w szkołach i przedszkolach, duplikatów legitymacji szkolnych oraz stosowania współczynnika i prewspółczynnika od inwestycji powoduje konieczność nowego spojrzenia na odliczenia dokonywane w ciągu roku oraz korekty rocznej.

Dzięki szkoleniu podatnicy poznają jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekty rocznej, 5 i 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną nowe stanowiska MF, sądów i TSUE wpływające na sposób wyliczenia WSS i PP oraz korekty.
Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem rozliczania podatku VAT.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT przed i po konsolidacji rozliczeń.
PRZYGOTOWANIE DANYCH DO KOREKTY ROCZNEJ ROZLICZANEJ W STYCZNIU 2020 ROKU

Kto i kiedy zobowiązany jest do korekty rocznej:

• studium przypadku.
Jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika.
Wyliczenie nowego wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) do korekty rocznej i do stosowania w 2021 roku:

• zgodnie z ustawą/MF/wyrokami TSUE i rozporządzeniem.

KOREKTA ZA 2020 R. WSKAŹNIKIEM STRUKTURY SPRZEDAŻY (WSS) I PREPROPORCJĄ (PP)

Korekta od pozostałych nabyć jednoroczna w przypadku dokonywania i niedokonywania odliczeń w ciągu 2020 r.:

• weryfikacja wcześniejszego odliczenia,
• przygotowanie danych do korekty z uwzględnieniem informacji po kontroli NIK oraz Interpretacji ogólnej MF – case study,
• dokonanie korekty i ujęcie w deklaracji VAT (in plus/in minus).
Korekta środków trwałych. Kiedy korekta roczna a kiedy 5 lat – case study:
• przygotowanie danych do korekty z uwzględnieniem informacji po kontroli NIK oraz Interpretacji ogólnej MF,
• środki trwałe do 15 tys. zł. netto i powyżej 15 tys. zł. netto – zasady dokonywania korekty,
• kiedy zastosować do korekty pięcioletniej wskaźnikiem struktury sprzedaży a kiedy zarówno wskaźnik struktury sprzedaży i prewspółczynnik,
• zbycie środka trwałego w trakcie korekty 5 lat,
• ulepszenie środka trwałego a wpływ na korektę,
• zmiana wykorzystywania środka trwałego w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej.
Korekta inwestycji własnych, oddanych w użytkowanie lub przekazanych własnym lub obcym podmiotom:
• kiedy korekta jednoroczna a kiedy 10 lat,
• potrzebne dane do wyliczenia korekty od inwestycji,
• korekta od inwestycji własnych,
• korekta od inwestycji obcych,
• zmiana wykorzystania inwestycji z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej w trakcie korekty – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE i NSA,
• przekazania inwestycji w trakcie korekty 10-letniej a sposób dokonywania korekty, kto i u kogo?
• zbycie odpłatne inwestycji w trakcie okresu korekty – skutki w podatku VAT.

Sesja pytań i odpowiedzi.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-01-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-01-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie pdf, certyfikat w formie pdf.
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co