Jak ubiegać się o wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19? Jak zwiększać skuteczność aplikowania w programach dotacyjnych MKiDN? (szkolenie online)

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy w zakresie przygotowywania wniosków do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca będą mogły ubiegać o wsparcie finansowe pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w okresie od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 r.
W ramach szkolenia omówione zostaną również inne źródła finansowania projektów kulturalnych, w szczególności programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programy realizowane przez państwowe instytucje kultury. Omówiona zostanie specyfika programów dotacyjnych MKiDN oraz sposoby zwiększenia skuteczności aplikowania w tych programach

Metodyka
case studies
dyskusja
wykład

Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane przedstawicielom instytucji kultury, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych prowadzących działalność kulturalną zainteresowanym uzyskaniem wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz aplikowaniem do programów dotacyjnych MKiDN.
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19:
informacje ogólne i podstawy prawne,
podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia,
wysokość i zasady wsparcia i zasady ustalania maksymalnej wysokości wsparcia,
przygotowanie i sposób złożenia wniosku,
kryteria oceny wniosków.

Programy dotacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
podstawy prawne,
zakres mecenatu państwa,
warunki udzielania dotacji,
zespoły eksperckie,
nabory.

Inne źródła finansowania projektów kulturalnych:
programy realizowane przez państwowe instytucje kultury,
stypendia,
wybrane programy finansowane przez podmioty niepubliczne.

Jak poprawiać skuteczność aplikowania w programach dotacyjnych MKiDN?
jak przebiega ocena wniosków wg zarządzenia MKiDN?
jak przebiega ocena wniosków w praktyce?
tworzenie projektu jako proces twórczy
formularz jako narzędzie komunikacji z ekspertem
jak napisać wniosek, żeby „trafiał” w kryteria?
jak tworzyć budżet projektu?

Sesja pytań i odpowiedzi. Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
349,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 8/10/2020)
449,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 8/10/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co