JPK i pakiet SLIM VAT2 – zmiany i uproszczenia dla podatników

Przedmiotem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych ze zmianami w zakresie podatku VAT. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące zmian w plikach JPK od 01.07.2021 r. oraz „uproszczeń” planowanych w ramach pakietu SLIM VAT 2.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy w kompleksowy i praktyczny sposób poznają zasady rozliczeń podatku VAT po zmianach. Dzięki szkoleniu podatnicy rozliczą podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek oraz wszystkich osób, które są zainteresowane wskazanym tematem szkolenia.
JPK zmiany od 01.2021 i 07.2021 r.:
• zasady ujmowania faktur dotyczących przejazdów autostradą oraz biletów jednorazowych,
• faktury uproszczone z NIP nabywcy,
• zmiana i uszczegółowienie oznaczeń GTU,
• zmiana i uproszczenia w oznaczeniach procedur np. TP, EE i transakcji VAT,
• uszczegółowienie ujmowania dokumentów RO oraz WEW,
• zmniejszenie podatku naliczonego za pomocą dowodu wewnętrznego w przypadku braku FV korekta,
• inne uszczegółowienia na podstawie zmiany rozporządzenia.

Pakiet SLIM 2 – co się zmieni w podatku VAT?

Zmiany dotyczące fakturowania:

• nowe terminy na wystawienie faktury przed dostawą towarów, świadczeniem usługi lub otrzymaniem zaliczki,
• zmiana elementów faktury zaliczkowej,
• duplikaty faktur,
• zmiana zasad odliczenia VAT w przypadku kiedy podatnik nie dokonał pierwotnie odliczenia,
• zmiany w elementach faktury korygującej,
• ujmowanie korekt in minus w przypadku WNT i importu usług.

Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności i białej liście podatników.

Ulga na złe długi – rozszerzenie stosowania oraz terminy.

Samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej – zmiany terminów i zasad.

Obrót nieruchomościami – oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym.

Zmiana rozliczeń podatku VAT w transakcjach międzynarodowych.

Uproszenia rozliczania podatku z tytułu importu towarów – pierwotne odliczenie a korekty.

Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-08-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-08-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 13-08-2021)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 13-08-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje: miejsce szkolenia Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower); Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
• certyfikat (wer. papierowa)
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad
Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co