Klasyfikacja budżetowa a prawidłowość dokonywania wydatków w świetle obowiązujących przepisów – wybrane elementy dla straży pożarnej (szkolenie online)

Celem szkolenia jest zdobycie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania, finansowania, rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych. Sposób szkolenia to systematyczny spójny wykład oraz praktyczne warsztaty utrwalające wiedzę.

Metodyka
szkolenie online (na żywo)
wykład

Grupa docelowa:
Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych w komendach Państwowej Straży Pożarnej.
PROGRAM:

Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in.:

materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606,
oprogramowania 430 a 421, 443, 424,
jak zaklasyfikować umowę o dzieło,
nagród konkursowych,
opłat za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443,
świadczeń,
delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442,
ekspertyz 439,
szkoleń 455, 470 i 430,
opłat komorniczych 461,
stosowanie § 3020, 3070 – zakup okularów, wody, środków czystości dla pracowników i funkcjonariuszy.

Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów:
remont a ulepszenie,
ewidencja księgowa,
klasyfikacja budżetowa,
rozliczenie inwestycji budowlanej.

Środki trwałe w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości.
Odpowiedzialność w zakresie zastosowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, szczególnie w zakresie wydatków.
Zaangażowanie wydatków a kontrola wstępna dokumentów.
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Zmiany w klasyfikacji budżetowej rodzące skutki w księgach rachunkowych z dniem 01.01.2020 r.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Koszt udziału dot. sektora publicznego:

349,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22/09/2020)
399,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22/09/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows
komputerów MAC (Apple)
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co