Klasyfikacja budżetowa – aktualny stan prawny na 2023 r.

Celem szkolenia jest omówienie zmian i problemów z zakresu klasyfikacji budżetowej. Uczestniczki i uczestnicy dowiedzą się m.in. kiedy obowiązują grupy paragrafów wydatkowych oraz poznają zmiany związane z modyfikacją opisów już istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, również zostaną zapoznani z nowymi wprowadzonymi.
Zostaną omówione problemy interpretacyjne paragrafów dochodów.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych i samorządowych, osób merytorycznie odpowiedzialnych za klasyfikację dochodów i wydatków, osób uczestniczących w planowaniu wydatków w układzie paragrafów.
Zmiany klasyfikacji z lipca 2022 roku, które weszły w życie w bieżącym (czyt. 2023 ) roku.
Aktualnie wprowadzone zmiany w zakresie działów i rozdziałów.
Aktualnie wprowadzone zmiany w zakresie paragrafów dochodów i wydatków.
Terminy – od kiedy należy stosować wprowadzone zmiany klasyfikacji.
Na co szczególnie warto zwrócić uwagę.
Najczęstsze problemy z paragrafami dochodów.
Najczęstsze problemy w zakresie paragrafów wydatków.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 03-02-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 03-02-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co