Klasyfikacja budżetowa w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów (szkolenie online)

Prawidłowość stosowania klasyfikacji budżetowej jest niezbędna dla zachowania wiarygodności sprawozdań. Uchybienie tej wiarygodności jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Niestety w praktyce stosowanie podziałek klasyfikacyjnych jest niejednolite, a służby księgowe często otrzymują sprzeczne interpretacje w tym zakresie. Dlatego celem szkolenia jest przedstawienie interpretacji Ministerstwa Finansów, które jest autorem rozporządzenia w sprawie klasyfikacji. Uczestnik szkolenia zapozna się z najczęściej występującymi nieprawidłowościami związanymi z klasyfikacją budżetową. Otrzyma również niepublikowane, aktualne interpretacje Ministerstwa w pełnym brzmieniu, które stanowią cenne narzędzie obrony w wypadku przeprowadzanych w jednostce kontroli.

Metodyka
wykład
dyskusje
ćwiczenia indywidualne
case studies
szkolenie online (na żywo)
metodyka Cyklu Kolba

Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane dla pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz pracowników dysponującymi środkami (dokonującymi zakupów).
PROGRAM:

Faktury wielopozycyjne. Czy można łączyć wydatki zgodnie z ich treścią ekonomiczną w jednym paragrafie?

ujmowanie wydatków, gdy jednostka zleca remont angażując środki w paragrafie 427, a na fakturze kontrahent wyodrębnił usługę naprawy i koszt materiału w dwóch pozycjach,
zlecenie naprawy kserokopiarki – na fakturze kontrahent wyodrębnił usługę, materiał i koszty dojazdu,
zakup pieczątek: usługa wykonania pieczątek a zakup pieczątek,
koszty dostawy zakupionego składnika majątku,
koszty przesyłek zakupionych książek.

Artykuły spożywcze:
zakupy na potrzeby własne jednostki i cele reprezentacyjne (fundusz reprezentacyjny),
zakup gotowych potraw: § 421, 422 czy 430?

Podróże służbowe:
faktura wystawiona na i zapłacona przez jednostkę (bilety lotnicze, hotele) – zakup usług czy koszty delegacji?

Szkolenia:
wydatki, które są związane ze szkoleniem, ale nie należy ich klasyfikować w paragrafie szkoleniowym (455 i 470).

Umowy cywilnoprawne:
umowa zlecenia z przedsiębiorcą,
umowa na przeprowadzenie modernizacji bazy danych w wyniku, której wytworzono składnik majątku,
umowy cywilnoprawne a prawa autorskie,
ryczałt za udział w posiedzeniach rad, komisji.

Ekspertyzy:
umowa zlecenia na przeprowadzenie ekspertyzy,
kiedy § 439, kiedy 430, a kiedy 417?

Zakup licencji i oprogramowania:
zakup licencji poniżej i powyżej 10.000 zł.

Opłaty za media:
opłata abonamentowa za ścieki,
abonament za wodę,
zakup energii,
abonament za energię elektryczną.

Nagrody konkursowe i niekonkursowe:
kiedy nagroda jest konkursowa?
jakiego typu wydatki należy kwalifikować w § 419?
nagrody w konkursach za sportowe osiągnięcia dla dzieci,
zakup pucharów i nagród na zawody sportowe.

Świadczenia pozapłacowe dla pracownika (bhp):
wydatki na profilaktyczne posiłki i napoje dla pracowników,
woda dla pracowników w ramach BHP,
woda z dystrybutora dostępna zarówno dla pracowników, jak i klientów,
środki higieny osobistej dla pracowników,
odzież dla pracowników,
wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.

Koszt udziału w szkoleniu online:
499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 24-11-2021)
599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 24-11-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co