Kompendium wiedzy dyrektora i głównego księgowego – zarządcze, organizacyjne aspekty prowadzenia działalności Instytucji Kultury (szkolenie online)

CEL: Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zagadnienia dotyczące kontroli  zarządczej, w tym  zagadnienia dotyczące sposobu identyfikowania, analizowania i dokumentowania ryzyk w instytucjach kultury.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wraz ze wzorcową dokumentacją, wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych np:
dokumentacja kontroli zarządczej – przykładowe zarządzenia, instrukcje, w tym dotyczące polityki rachunkowości, obiegu dokumentów, majątku, inwentaryzacji, identyfikacji ryzyk.

Metodyka
dyskusje
prezentacja
szkolenie online (na żywo)
wykład

Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane jest dyrektorem i głównym księgowym zarówno państwowych jak i samorządowych instytucji kultury.
PROGRAM:

I. KONTROLA ZARZĄDCZA W INSTYTUCJACH KULTURY.
Pojęcia i poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych – Instytucji kultury.
Standardy kontroli zarządczej – cel i ich charakter.
Obszary kontroli zarządczej.
Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:

- dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
- prawność nadzoru,
- ciągłość działalności,
- ochrona zasobów,
- szczegółowe mechanizmy kontroli.

Procedury kontroli zarządczej i technika ich tworzenia:
- zagadnienia praktyczne.
Przepisy wewnętrzne, zarządzenia, instrukcje, powierzenia uprawnień ich rola w kontroli zarządczej oraz wzory dokumentacji.
Obszary w zakresie zarządzania ryzykiem (wzory zarządzeń i wzory dokumentacji)

- identyfikacja ryzyka,
- analiza ryzyka,
- reakcja na ryzyko.

Rola dyrektora, głównego księgowego oraz pracowników instytucji kultury w zakresie kontroli zarządczej–odpowiedzialność dyscyplinarna.

II. INSTYTUCJE  KULTURY – PO  ZMIANACH.
Organizacja działalności instytucji kultury:

- dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.
Regulamin organizacyjny:
- jako obowiązkowy akt prawny wewnętrznego zarządzania instytucją kultury.

Zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora,  z-cy dyrektora,  głównego  księgowego i  pracowników instytucji kultury:
- aktualny stan prawny w tym zakresie – niebezpieczeństwa błędnych ustaleń.

Regulamin wynagradzania:
- szczegółowe omówienie zasad zatrudniania i ustalania wynagrodzenia w tym zakresie – nie warunki ale prawa dotyczące pracy i płacy pracowników Instytucji Kultury.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
399,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14/09/2020)
449,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14/09/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co