Kompendium wiedzy z zakresu rozliczania podatku VAT oraz obowiązek informacyjno-sprawozdawczych w JST, jednostkach budżetowych, instytucjach kultury i innych podmiotach

Zapraszamy Państwa na dwudniowy kurs podsumowujące zmiany z zakresu rozliczania podatku VAT, sprawozdawczości JPK oraz MDR. Szkolenie swoim zakresem obejmie najważniejsze i najczęściej występujące zdarzenia gospodarcze opodatkowane podatkiem VAT oraz obowiązki informacyjno-sprawozdawcze do MF. Szkolenie zostanie podparte praktycznymi przykładami.

Przedmiotem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach zagadnień związanych z rozliczaniem podatkiem VAT min. najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, posiłki, ewidencja na kasach fiskalnych oraz obowiązki informacyjno-sprawozdawcze w JST. Wskazany zakres tematyczny uwzględnia planowane zmiany w roku 2022.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy bez problemów powinni prawidłowo i terminowo rozliczać podatek VAT w zakresie zdarzeń najczęściej występujących w samorządach.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Na szkolenie zapraszamy Skarbników, księgowych, kierowników jednostek, oraz wszystkie osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedze na temat podatku VAT.
Dzień I

1. Przepisy ustawy i rozporządzeń jako podstawa prawna
2. Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach oraz jednostkach podległych z uwzględnieniem najnowszych przepisów

a) Rozliczanie najmów, dzierżawy, media – wygaśnięcie, rozwiązanie, ulgi a zasady opodatkowania.
b) Internat/bursa szkolna/schronisko młodzieżowe - zasady opodatkowania.
c) Posiłki wydawane w szkołach nauczycielom oraz pracownikom obsługi – problemy interpretacyjne po wydaniu Interpretacji Ogólnej MF.
d) Rozliczenie usług kulturalnych (bilety wstępu, i inne usługi) – zasady opodatkowania.
e) Usługi związane ze sportem (wstęp na basen, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne).
f) Sprzedaż nieruchomości, wywłaszczenie, zamiana, przekazanie.
g) Użytkowanie wieczyste, sprzedaż, przekształcenie po wyroku TSUE z lutego 2021 r. oraz zmian w ustawie VAT
h) Dzierżawa na rzecz kół łowieckich.
i) Rozliczanie produktów rolnych w tym zasady wystawiania i rozliczania faktur RR
j) Import usług
3. Faktury, Faktury ustrukturyzowane, korygowanie sprzedaży.
a) Transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą.
b) Elementy faktury
c) Faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru.
d) Faktury uproszczone
e) Faktury do paragonu
f) Terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne
g) Terminy wystawiania faktury a moment podatkowy (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa)
h) Faktury elektroniczne – zasady i zakres stosowania
i) Faktury ustrukturyzowane – zasady i zakres stosowania
j) Faktury korygujące a faktury nazywane „Nota Korygująca”
k) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podatek VAT
l) Moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek VAT
m) Zasady potwierdzania i ujmowania faktur korygujących „in minus” i „in plus” w rejestrze sprzedaży.

Dzień II

1. Kasy rejestrujące (online, zwolnienia, NIP na paragonach, terminale płatnicze i inne) – wskazanie bieżących zasad oraz planowanych zmian.
2. Schemat JPK oraz zasady sporządzania i przesyłania danych

a) JPK –szczegółowe dane w rejestrach sprzedaży i zakupów (min. oznaczenia, procedury, symbole GTU, faktury uproszczone, faktury do paragonu) z uwzględnieniem zmian.
b) Jak korygować dane w JPK – z uwzględnieniem zmian dotyczących faktur korygujących.
c) Zmiany w ewidencji JPK.
3. Rozliczanie środków sfinansowanych z UE – naliczanie podatku VAT od dotacji i odliczanie w świetle zapytania do TSUE w sprawie opodatkowania dotacji UE.
4. Zasady dokonywania odliczeń podatku VAT
a) Zasady dokonywania odliczeń – alokacja bezpośrednia i pośrednia
b) Odliczenia cząstkowe wskaźnikiem struktury sprzedaży i preproporcją.
c) Odliczenia od środków trwałych, WNiP, nieruchomości inwestycji – kiedy na wprost a kiedy częściowe odliczenie.
d) Konsekwencje odliczenia częściowego a przyszłościowa korekta odliczeń.
e) Konsekwencje braku odliczania, nadmierne odliczenie, uszczuplenie i inne.
5. Zmiany w podatku VAT
6. Panel dyskusyjny.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-04-2022)
• 999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-04-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 1099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-04-2022)
• 1199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-04-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• certyfikat (wer. papierowa)
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad

Szkolenie na Sali odbędzie się:
Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa


Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć każdego dnia: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co