Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych (szkolenie hybrydowe)

Celem szkolenia jest w szczególności pogłębienie znajomości zasad kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, praktyczna analiza czynników wpływających na skuteczność kontroli zarządczej, przedstawienie metod prawidłowego formułowania celów i mierników działalności, przejście przez typowy proces zarządzania ryzykiem na praktycznym przykładzie, omówienie praktyki organów kontroli kontrolujących obszar kontroli zarządczej na tle rozwiązań stosowanych w jednostkach o różnej specyfice.

System kontroli zarządczej od czasu jego prawnego wprowadzenia w 2010 r. rozwinął się w różnym stopniu 
w sektorze finansów publicznych. Po 10 latach w naturalny sposób zaczynamy oceniać wdrożone rozwiązania 
i procedury. Czy poszliśmy w dobrym kierunku? Czy nasze rozwiązania są sensowne? Czy coś zyskaliśmy dzięki kontroli zarządczej? Dlatego tak ważne jest właściwe zrozumienie założeń i zasad kontroli zarządczej od strony teoretycznej i praktycznej oraz znajomość standardów kontroli zarządczej określonych przez Ministra Finansów. Podczas szkolenia analizować będziemy praktyczne rozwiązania przyjęte w tym zakresie w różnych jednostkach. Zwrócimy tez uwagę na kluczowe elementy zapewniające skuteczność kontroli zarządczej, dowiemy się jak ważne jest właściwe określenie celów w kontekście zarządzania ryzykiem. Szkolenie będzie okazją do rozwiania wątpliwości związanych z tematyką kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem i do dyskusji oraz do oceny rozwiązań przyjętych we własnej jednostce.

Metodyka:
case studies, ćwiczenia grupowe, dyskusja, kazusy, praca na przykładach/ćwiczeniach w grupach, prezentacja, warsztat, wykład, wymiana doświadczeń.

Grupa docelowa:
szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kierowników, głównych księgowych, osób odpowiedzialnych za kontrolę zarządcza w jednostce a także wszystkich zainteresowanych ww. tematem.
Struktura kontroli zarządczej w administracji publicznej:
obowiązki i odpowiedzialność.

I i II poziom kontroli zarządczej w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego.
Co możemy a co musimy wdrożyć?

obowiązkowy zakres kontroli zarządczej w różnych typach jednostek.

Jakie procedury kontroli zarządczej powinniśmy przyjąć? Co powinny zawierać?
Jak RIO i NIK kontrolują obowiązki w zakresie kontroli zarządczej?
Kontrola zarządcza a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Samoocena kontroli zarządczej – czy jest obowiązkowa? Jak przeprowadzić samoocenę z korzyścią dla jednostki?

Od czego zależy skuteczność kontroli zarządczej?

standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów.

Określanie celów i ich monitorowanie:
podstawa skutecznego systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

Jak prawidłowo określić cel? Jak wyznaczyć dobry miernik? (warsztaty)
Do czego ma prowadzić system zarządzania ryzykiem? Jak go sensownie zorganizować?

W jaki sposób identyfikować ryzyko:

różne metody identyfikacji ryzyka.

Identyfikacja przyczyn ryzyka i potencjalnych konsekwencji w przypadku jego wystąpienia.
Mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko.

Szacowanie ryzyka:

szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka.

Określanie optymalnej reakcji na ryzyko:
tolerowanie,
przeniesienie,
wycofanie się,
działanie.

Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w postaci rejestru ryzyka (warsztaty).

Monitorowanie ryzyk:

kluczowe wskaźniki ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem w złożonej strukturze organizacyjnej (urząd i jednostki podległe).

Sesja pytań i odpowiedzi.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Miejsce szkolenia:

Hotel Różany Gaj Family & Friends*** ul. Józefa Korzeniowskiego 19D, 81-376 Gdynia.

Koszt udziału w szkoleniu w zależności od wybranego pakietu:

Pakiet 1 obejmuje:
udział w szkoleniu (w hotelu)
pełne wyżywienie (śniadanie x2, obiad x2, kolacja x2, serwis kawowy podczas trwania szkolenia)
nocleg w pokoju 2-os.
materiał szkoleniowy i certyfikat udziału (wer. papierowa)
1590,00 zł +23% VAT* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych włącznie do 12.10.2020 r.)
1790,00 zł + 23% VAT* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12.10.2020 r.)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Pakiet 2 obejmuje:
udział w szkoleniu (w hotelu)
pełne wyżywienie (śniadanie x2, obiad x2, kolacja x2, serwis kawowy podczas trwania szkolenia)
nocleg w pokoju 1-os.
materiał szkoleniowy i certyfikat udziału (wer. papierowa)
1790,00 zł+23% VAT* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych włącznie do 12.10.2020 r.)
1990,00 zł+23% VAT* (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12.10.2020 r.)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Pakiet 3 obejmuje:
udział w szkoleniu (w hotelu bez noclegu)
obiad i serwis kawowy podczas szkolenia
materiał szkoleniowy i certyfikat udziału (wer. papierowa)
1190,00,00 zł +23% VAT*(dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych włącznie do 12.10.2020 r.)
1390,00 zł +23%VAT*(dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12.10.2020 r.)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Pakiet 4 obejmuje:
udział w szkoleniu (online)
materiał szkoleniowy i certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
990,00 zł +23% VAT*(dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych włącznie do 12.10.2020 r.)
1190,00 zł +23%VAT*(dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 12.10.2020 r.)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:
ALIOR BANK S.A. 52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co