Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych (szkolenie online)

Celem szkolenia jest pogłębienie znajomości zasad kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, omówienie ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem sposobu wykonywania kontroli zarządczej w obszarach zarządzania finansami publicznymi i analiza rozwiązań stosowanych w jednostkach o różnej specyfice.
System kontroli zarządczej od czasu jego prawnego wprowadzenia w 2010 r. rozwinął się. Dlatego tak ważne jest właściwe zrozumienie założeń i zasad kontroli zarządczej od strony teoretycznej i praktycznej oraz znajomość standardów kontroli określonych przez Ministra Finansów. Podczas szkolenia analizować będziemy praktyczne rozwiązania przyjęte w tym zakresie w różnych jednostkach. Zwrócimy tez uwagę na kluczowe elementy zapewniające skuteczność kontroli zarządczej, dowiemy się jak ważne jest właściwe określenie celów w kontekście zarządzania ryzykiem. Szkolenie będzie okazją do rozwiania wątpliwości związanych z tematyką kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem i do dyskusji.

Metodyka
• dyskusja
• praca na przykładach/ćwiczeniach w grupach
• wykład

Grupa docelowa
Jednostki administracji rządowej i samorządowej – kierownicy jednostek, kierownicy komórek organizacyjnych, koordynatorzy kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, audytorzy, kontrolerzy.
Struktura kontroli zarządczej w administracji publicznej:
• obowiązki i odpowiedzialność.
I i II poziom kontroli zarządczej w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego.
Co możemy a co musimy wdrożyć?

• obowiązkowy zakres kontroli zarządczej w różnych typach jednostek.
Jakie procedury kontroli zarządczej powinniśmy przyjąć? Co powinny zawierać?
Od czego zależy skuteczność kontroli zarządczej?
• standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów.
Jak RIO i NIK kontrolują obowiązki w zakresie kontroli zarządczej?
Samoocena kontroli zarządczej:
• czy jest obowiązkowa?
• jak przeprowadzić samoocenę z korzyścią dla jednostki?
Określanie celów i ich monitorowanie – podstawa skutecznego systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem:
• jak prawidłowo określić cel?
• jak wyznaczyć dobry miernik?
Do czego ma prowadzić system zarządzania ryzykiem? Jak go sensownie zorganizować?
W jaki sposób identyfikować ryzyko:

• różne metody identyfikacji ryzyka.
Identyfikacja przyczyn ryzyka i potencjalnych konsekwencji w przypadku jego wystąpienia.
Mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko.
Szacowanie ryzyka:

• szacowanie prawdopodobieństwa i skutku ryzyka.
Mapowanie i hierarchizacja ryzyk.
Określanie optymalnej reakcji na ryzyko:
• tolerowanie,
• przeniesienie,
• wycofanie się,
• działanie.
Dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w postaci rejestru ryzyka.
Monitorowanie ryzyk:
• kluczowe wskaźniki ryzyka.
Zarządzanie ryzykiem w złożonej strukturze organizacyjnej (urząd i jednostki podległe).
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-06-2021)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-06-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• komputerów MAC (Apple).
• tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co