Kontrola zarządcza – organizacja i ocena systemu.

Celem szkolenia jest pogłębienie znajomości ogólnych zasad i struktury systemu kontroli zarządczej w tym zarządzania ryzykiem, omówienie obowiązków w tym zakresie wynikających z ustawy o finansach publicznych, przedstawienie różnych możliwości tworzenia procedur kontroli zarządczej z uwzględnieniem różnych rodzajów i wielkości jednostek, przedstawienie warunków skuteczności kontroli zarządczej oraz analiza rozwiązań stosowanych w jednostkach o różnej specyfice.

Metodyka
• dyskusja
• praca na przykładach/ćwiczeniach w grupach
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek administracji rządowej i samorządowej – kierowników jednostek, kierowników komórek organizacyjnych, koordynatorów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, audytorów, kontrolerów.
Struktura kontroli zarządczej w administracji publicznej – obowiązki i odpowiedzialność.
I i II poziom kontroli zarządczej w administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego.
Co możemy a co musimy wdrożyć? – obowiązkowy zakres kontroli zarządczej w różnych typach jednostek.
Jakie procedury kontroli zarządczej powinniśmy przyjąć? Co powinny zawierać?
Od czego zależy skuteczność kontroli zarządczej? – standardy kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów.
Jak RIO i NIK kontrolują obowiązki w zakresie kontroli zarządczej?
Kontrola zarządcza a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Samoocena kontroli zarządczej – czy jest obowiązkowa? Jak przeprowadzić samoocenę z korzyścią dla jednostki?
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-10-2022)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-10-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Czas trwania: 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co