Kontrola zarządcza w jednostkach oświatowych (szkolenie online)

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zmian w ustawie o finansach publicznych dotyczących wprowadzenia kontroli zarządczej oraz jej wpływu na funkcjonowanie placówki oświatowej, jej wpływu na wzmocnienie kontroli i przejrzystość finansów publicznych oraz weryfikacja i pomoc w przygotowaniu dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej w placówce.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do zapewnienia prawidłowo funkcjonującej kontroli zarządczej w swojej jednostce, w szczególności zrozumieją istotę kontroli zarządczej i funkcję, jaką pełni w jednostce, poznają podstawy prawne i wytyczne ministerialne w zakresie kontroli zarządczej, zdobędą wiedzą o obowiązkach i odpowiedzialności związanej z zapewnieniem kontroli zarządczej, będą potrafili przeprowadzić procesy związane z wyznaczaniem celów placówki oraz zarządzaniem ryzykiem, będą umieli prawidłowo dokumentować elementy kontroli zarządczej.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za realizację obowiązku zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych, dyrektorów szkół oraz pracowników, którym powierzono zadania w zakresie kontroli zarządczej, pracowników odpowiedzialnych merytorycznie, głównych księgowych itp. z publicznych placówek oświatowych, przedszkoli samorządowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, centrów usług wspólnych czy zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół.
Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej.
Kontrola zarządcza a inne rodzaje kontroli (kontrola finansowa, funkcjonalna, instytucjonalna i in.).
Kontrola zarządcza a audyt.
Organizacja i koordynacja zadań w kontroli zarządczej:

• podział zadań i obowiązków,
• powierzanie uprawnień.
Wyznaczanie oraz monitorowanie celów i zadań.
Kontrola zarządcza a budżet i wieloletnia prognoza finansowa.
Roczny plan działalności.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej:

• pojęcie ryzyka,
• identyfikacja ryzyka,
• metody analizy ryzyka (np. COSO I, COSO II),
• tolerowany poziom ryzyka,
• reakcja na ryzyko (przeciwdziałanie, minimalizacja).
Tworzenie procedur kontroli zarządczej.
Standardy kontroli zarządczej.
Samoocena w kontroli zarządczej.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-03-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-03-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co