Korekta podatku VAT, roczna, 5 lat, 10 lat za 2023 r. oraz wyliczenie wskaźnika proporcji sprzedaży (WSS), prewspółczynnika (PP) na 2024 r. w JSFP – z uwzględnieniem najnowszych zmian w ramach SLIM-3.

Celem szkolenia jest poznanie zasad jakimi należy się kierować w trakcie dokonywania odliczania podatku VAT oraz korekty rocznej.
Szkolenie wskaże uczestnikom jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekty rocznej, 5 i 10 lat na przykładach korekty pozostałych nabyć, korekty środków trwałych, inwestycji własnych przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie oraz nieruchomości. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną najnowsze zmiany wpływające na sposób wyliczenia WSS i PP oraz korekty min. pakiet SLIM 3.
Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem odliczania podatku VAT oraz dokonywania korekt.
Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z prawa do odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do skarbników, kierowników/dyrektorów jednostek, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT proporcją i preoroporcją.

Prowadząca:
Ewa Gogolińska
– praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.
Zasady stosowania odliczeń podatku VAT naliczonego:
• zasady dokonywania alokacji bezpośredniej i pośredniej odliczeń,
• czy i kiedy można odliczyć VAT z faktury zawierającej błędy w tym jakie błędy pozbawiają podatnika prawa do odliczenia VAT naliczonego?
• wyłączenia i wykluczenia ustawowe z prawa do odliczenia podatku VAT.
Przygotowanie danych do korekty rocznej rozliczanej w styczniu 2024 roku – z uwzględnieniem zmian w ramach pakietu SLIM-3:
• jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika,
• wyliczenie proporcji sprzedaży (WSS) za 2023 r.
• wyliczenie nowego prewskaźnika (PP) za 2023 r. (dla min. JST, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury) – zgodnie z ustawą/MF/wyrokami TSUE, rozporządzeniem.
Korekta za 2023 r. wskaźnikiem proporcji sprzedaży (WSS) i preproporcją (PP):
• kto i kiedy zobowiązany jest do korekty rocznej – zmiany w SLIM 3,
• korekta od pozostałych nabyć jednoroczna w przypadku dokonywania i niedokonywania odliczeń w ciągu 2023 r.. – prawa i obowiązki:
• przygotowanie danych do korekty z uwzględnieniem zmian,
• dokonanie korekty i ujęcie w deklaracji VAT (in plus/in minus) w tym zaokrąglenia.
• korekta środków trwałych. Kiedy korekta roczna a kiedy 5 lat – case study:
• środki trwałe do 15 tys. zł. wartości początkowej i powyżej 15 tys. zł. wartości początkowej – zasady dokonywania korekty,
• zmiana wykorzystywania środka trwałego w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej,
• zbycie środka trwałego w trakcie korekty 5 lat,
• ulepszenie środka trwałego a wpływ na korektę.
• korekta inwestycji własnych, oddanych w użytkowanie lub przekazanych własnym lub obcym podmiotom:
• kiedy korekta jednoroczna a kiedy 10 lat,
• zmiana wykorzystania inwestycji z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej w trakcie korekty – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE i NSA,
• zbycie inwestycji w trakcie okresu korekty – skutki w podatku VAT.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-02-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-02-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co