Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – nowe możliwości wsparcia projektów ze środków UE.

Celem szkolenia jest poznanie podstawowych zasad dotyczących tworzenia projektów w ramach KPO oraz budżetów do nich, otrzymanie podpowiedzi prawidłowych zapisów w projektach (od strony osoby oceniającej projekty), poznanie aktualnych uzgodnień w sprawie KPO z Komisją Europejską (zatwierdzone cele, kamienie milowe).

Metodyka
• prezentacja
• wykład
• wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników samorządów, organizacji pozarządowych, firm prywatnych, osób indywidualnych zainteresowanych pozyskiwaniem środków z UE na swoje pomysły.
Omówienie zakresu tematycznego szkolenia.
Aktualności z negocjacji z Komisją Europejską – zatwierdzenie celów i kamieni milowych.
Przewidywane nabory w 2022 r.
Główne założenia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Oporności.
Dofinansowanie: na co dotacje a na jakie projekty pożyczki.
Horyzont czasowy realizacji przedsięwzięć.
Adresaci wsparcia.
Cele i obszary wsparcia.
Logika interwencji – spójność projektu.
Nastawienie na wskaźniki.
Kiedy bezwzględnie wymagana jest zgodność ze strategiami/programami.
Jak uaktualnić strategie, żeby zwiększyć szanse na dofinansowanie ze środków UE.
Odporność i konkurencyjna gospodarka – możliwości dla gmin.
„Zielona energia i zmniejszenie konkurencyjności” – przykłady tematyki projektów, jakie strategie będą potrzebne.
Transformacja cyfrowa – szansa na dodatkowe wsparcie dla szkół i urzędów.
Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – ważne dla mieszkańców.
Zielona inteligentna mobilność – zero emisyjny transport.
Przykładowe wsparcie – podpowiedzi w zakresie finansowania zadań samorządów.
Polityki horyzontalne, w tym równość szans w projektach – ważne w projektach.
Inne tematy zgłaszane przez uczestników a związane z KPO.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-06-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-06-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co