MDR – informacje o schematach podatkowych oraz SLIM VAT 1 i 2 w samorządzie z uwzględnieniem najnowszych zmian (szkolenie online)

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące identyfikowania zdarzeń w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych jako schematy podatkowe MDR. Na szkoleniu poruszone zostaną także zagadnienia związane z najnowszymi zmianami wprowadzonymi przez SLIM VAT 1 i 2.
Obszerny materiał, dotyczący raportowania MDR, który zostanie dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
Proporcja i prewspółczynnik – prawo do odliczenia podatku VAT (informacyjnie):
• stanowiska Ministerstwa Finansów oraz kierunek orzecznictwa sądowego w sprawach prewspółczynnika.
Korekta odliczeń VAT:
• roczna, 5-letnia i 10-letnia,
• wyliczone przykłady.
VAT w JST:
• klauzula nadużycia prawa,
• odmowa wydania interpretacji dotyczących odliczenia podatku VAT.
Informacje o schematach podatkowych (MDR) – identyfikacja schematu podatkowego.
Obowiązki raportowania i zastosowanie schematów:

• zgłoszenia nowych schematów podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Podatkowej,
• zgłoszenia wykorzystywanych schematów podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Podatkowej,
• zobowiązani do przekazania informacji o schemacie podatkowym.
Co podlega raportowaniu:
• schemat podatkowy,
• schemat podatkowy standaryzowany,
• schemat transgraniczny.
Schemat podatkowy – cechy wyróżniające:
• kryterium głównej korzyści,
• ogólne cechy rozpoznawcze,
• współpraca z profesjonalnymi doradcami zewnętrznymi,
• szczególne cechy rozpoznawcze,
• inne szczególne cechy rozpoznawcze.
Ewidencjonowanie czynności/zdarzeń/uzgodnień:
• przykładowa lista czynności/działań/uzgodnień, realizowanych cyklicznie przez pracowników Gminy/Miasta, które nie stanowią schematu podatkowego,
• przykładowa lista czynności/działań/uzgodnień, realizowanych przez pracowników Gminy/Miasta, które wymagają każdorazowej weryfikacji, czy spełniają warunki uznania ich za schemat podatkowy.
• dokumenty: protokół wstępnej weryfikacji MDR, wniosek o udzielenie informacji, oświadczenie o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej.
Kontrola wewnętrzna. Szkolenia.
Procedura wewnętrzna dotycząca raportowania.
Zaniechanie obowiązków – wysokie sankcje karne.
Ważne zmiany w podatku – SLIM VAT 1 i 2.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-09-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-09-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• komputerów MAC (Apple).
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co