Najistotniejsze aspekty działalności podmiotów strefowych (szkolenie online)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawy prawne prowadzenia działalności na terenach SSE. Zajęcia mają umożliwić monitorowanie wykorzystania pomocy publicznej w SSE. Uczestnicy poznają sposób kwalifikacji przychodów i kosztów, sposób ustalania wyniku podatkowego - dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania. Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dyskontowania. Podczas zajęć zwrócona zostanie uwaga na konsekwencje kryzysu wynikającego z COVID-19 na warunki Zezwoleń, oraz kontrole przeprowadzane w przedsiębiorstwach działających na terenie SSE.
1. Podstawy prawne funkcjonowania w SSE i PSI.
2. Zwolnienie podatkowe jako pomoc publiczna - zasady, o których należy pamiętać.
3. Status przedsiębiorcy - kluczowe pojęcie dla określenia poziomu pomocy.
4. Koszty kwalifikowane czyli za co i kiedy powinni płacić przedsiębiorcy (moment poniesienia, rodzaj wydatku, najczęstsze problemy z kwalifikowalnością).
5. Przychody zwolnione i opodatkowane.
6. Zasady przyporządkowywania kosztów do działalności zwolnionej i opodatkowanej.
7. Dyskontowanie.
8. O kontrolach nie tylko strefowych.
9. Skutki pandemii dla podmiotów strefowych.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 450,00 zł
* Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows
• komputerów MAC (Apple)
• tabletu/smartphona

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 15.00 ( w tym przerwy).
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co