Naliczanie wynagrodzeń w praktyce – z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie 2022 roku oraz od 01.07.2022 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu wprowadzonych zmian w ustawie PIT od 01.07.2022 r. oraz zasad alternatywnego naliczania wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych. W trakcie spotkania omówione zostaną zmiany w podatku już wprowadzone jak i planowane w kolejnym okresie. Szkolenie oparte zostanie na przepisach ustaw, rozporządzeń, projektów ustaw oraz objaśnień podatkowych MF oraz ZUS.

Cele i korzyści ze szkolenia:
• Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat zmian w podatku dochodowego od osób fizycznych.
• Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi wprowadzonymi zmianami przepisów prawa podatkowego, które weszły w życie w 2022 roku oraz w trakcie tego roku.
• Uczestnicy dowiedzą się jaki wpływ na ich bieżącą pracę będą miały ciągłe zmiany w przepisach podatkowych.
• W ramach szkolenia nastąpi podsumowanie zmian oraz zasad rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r.

Metodyka:
• dyskusja
• prezentacja
• wykład.

Grupa docelowa:
Zapraszamy na szkolenie pracowników działów kadr i płac zajmujący się rozliczaniem dochodów uzyskiwanych przez pracowników oraz zleceniobiorców, pracownicy służb księgowych i finansowych, osoby stosujące w bieżącej pracy prawo podatkowe. Szkolenie skierowane jest zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę, jak i dla bardziej doświadczonych osób, które dzięki szkoleniu będą mogły zaktualizować już posiadaną wiedzę.
1. Wyliczenie wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych od 2022 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie 2022 r.
a) Koszty uzyskania przychodów oraz kwota wolna od podatku obowiązująca po zmianach od stycznia 2022 r: oraz 07.2022 r.
b) Skala podatkowa oraz stawki podatku.
c) Powołanie, mianowanie, kontrakty, Rady Nadzorcze, Zarząd, Prokura i inne a naliczanie składki zdrowotnej oraz kosztów uzyskania przychodu.
d) Składki ZUS, składka zdrowotna oraz zmiany w uldze dla klasy średniej – progi zarobków, algorytm wyliczenia, sposób wyliczenia na przykładach.
e) Kilka wynagrodzeń w jednym miesiącu – kiedy i jak rozliczyć z uwzględnieniem nowych zasad naliczania składki zdrowotnej oraz skali podatkowej.
f) Pracownik zatrudniony na część etatu – zasady naliczania wynagrodzenia i składki zdrowotnej a oświadczenie PIT 2.
g) Zwolnienie od podatku dla osób do 26 roku życia w tym składka zdrowotna – przykłady rozliczeń.
h) Zwolnienie od podatku dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny i pozostały na rynku pracy - przykłady naliczania wynagrodzenia oraz składki zdrowotnej.
i) Zwolnienie od podatku dla rodziców czwórki lub więcej dzieci – przykłady naliczania wynagrodzenia oraz składki zdrowotnej.
j) Ulga na powrót, dla kogo? – zasady rozliczania.
k) Rozliczanie wspólne małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci – z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
l) Rozliczanie umów cywilnoprawnych – przykłady.
m) Wnioski i oświadczenia pracowników zmiany.
2. Działalność gospodarcza – zmiany w zasadach rozliczania podatku i składki zdrowotnej na przykładach oraz zmiany zasad opodatkowania dla liniowców, ryczałtu, karty podatkowej od 01.07.2022 r. oraz z mocą wsteczną od 01.01.2022 r. – na przykładach.
3. Wskazanie innych wprowadzonych i planowanych zmian w ustawie.
4. Panel dyskusyjny.

Koszt udziału w szkoleniu online:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-07-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-07-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-07-2022)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-07-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• certyfikat (wer. papierowa)
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad

Szkolenie odbędzie się: Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower), Al. Jerozolimskie 81.

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co