Obliczenie podatku proporcją oraz preproporcją. Przygotowanie danych do korekty rocznej za 2019 r. – korekta od pozostałych nabyć, korekta środków trwałych, korekta inwestycji własnych oraz przekazanych jednostkom budżetowym z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa TSUE i NSA

Grupa docelowa: Kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych oraz finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania wyliczania WSS i PP oraz dokonania korekt podatku VAT za 2019 r.
Korzyści: Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty.
Nowe orzecznictwa dotyczące posiłków w szkołach i przedszkolach, duplikatów legitymacji szkolnych oraz stosowania współczynnika i prewspółczynnika od inwestycji powoduje konieczność nowego spojrzenia na odliczenia dokonywane w ciągu roku oraz korekty rocznej.
Dzięki szkoleniu podatnicy poznają jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekty rocznej, 5 i 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną nowe stanowiska sądów i TSUE w sprawie sposobu wyliczenia WSS i PP.
Udział w szkoleniu może przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem rozliczania podatku VAT.
Zagadnienia zostały tak wybrane, aby były przydatne w codziennej pracy osób zajmujących się omawianymi zagadnieniami.
1. Wyliczenia wskaźników i prewspółczynników za rok 2019 – warsztaty, studium przypadków.

2. Korekta rozliczania podatku naliczonego od zakupów mieszanych.
a) Przygotowanie danych do korekty rocznej.
Kto i kiedy zobowiązany jest do korekty rocznej – studium przypadku.
Jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspólczynnika.

b) Korekta roczna wskaźnikiem struktury sprzedaży (WSS) i preproporcją (PP).
Korekta od pozostałych nabyć jednoroczna.
Przygotowanie danych do korekty
Dokonanie korekty i ujęcie w deklaracji VAT (in plus/in minus).

c) Korekta jednorazowa środków trwałych. W jakich przypadkach?
Przygotowanie danych do korekty.
Środki trwałe do 15 tys. zł. wartości początkowej.
Korekta od środków trwałych nabytych przed 2016 r.
Korekta od środków trwałych nabytych od 2016r.

d) Korekta środków trwałych 5 lat i nieruchomości 10 lat. Studium przypadku.
Przygotowanie danych do korekty.
Środki trwałe i nieruchomości powyżej 15 tys. zł. wartości początkowej.
Zbycie środka trwałego/nieruchomości w trakcie długotrwałej korekty.
Ulepszenie środka trwałego a wpływ na korektę.
Zmiana wykorzystywania środka trwałego w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej.

e) Korekta inwestycji – własnych, oddanych w użytkowanie lub przekazanych własnym lub obcym podmiotom.
Kiedy korekta jednoroczna, a kiedy 5 lat lub 10 lat.
Potrzebne dane do wyliczenia korekty od inwestycji.
Korekta od inwestycji własnych, obcych.
Zmiana wykorzystania inwestycji z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej/niepodlegającej w trakcie korekty – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE. Przekazania inwestycji w trakcie korekty 10-letniej a sposób dokonywania korekty, kto i u kogo?
Zbycie odpłatne inwestycji w trakcie okresu korekty – skutki w podatku VAT

3. Warsztaty – wyliczenie korekty jednorocznej, 5 lat, 10 lat przez uczestników szkolenia.

4. Panel dyskusyjny.
Warszawa, 6 luty 2020 r.
Poznań, 18 luty 2020 r.

Koszt uczestnictwa od osoby: 420,00 zł +23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć: 10.00- 15.00

Miejsce zajęć: centrum miasta – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co