Obowiązki podatników wynikające z przepisów o schematach podatkowych

1.Omówienie podstawowych definicji zawartych w nowych regulacjach:
 • omówienie podstawowych definicji zawartych w nowych regulacjach
 • schemat podatkowy krajowy i transgraniczny
 • schemat standaryzowany i niestandaryzowany
 • kryterium głównej korzyści
 • ogólne i szczególne cechy rozpoznawcze
 • 2.Warunki pojawienia się obowiązku raportowania.
  3.Podmioty zobowiązane do raportowania:
 • promotor
 • korzystający
 • wspomagający
 • 4.Obowiązki poszczególnych podmiotów zobowiązanych do raportowania.
  5.Rodzaje raportów (formularze MDR).
  6.Odpowiedzialność karna  z tytułu braku raportowania lub błędów w procesie.
  7.Praktyczne przykłady schematów podlegających raportowaniu.
  Koszt uczestnictwa pierwszej osoby: 590 zł +23% VAT*
  Promocja: 520,00 zł +23% VAT* od każdej kolejnej osoby z tej samej firmy.
  *Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

  Cena obejmuje:
  uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.
  Godziny zajęć: 10.00- 15.30
  Miejsce zajęć: centrum miast - o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

  Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49 Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co