Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na bazie orzecznictwa.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami i procedurami wskazanymi w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w korelacji z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, głównych księgowych, kierowników działów merytorycznych i finansowo-księgowych, członków komisji przetargowych i pracowników uczestniczących w wydatkowaniu środków publicznych.
Podstawy prawne i pojęcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, czyli kto i kiedy może ponieść odpowiedzialność.
Zakres przedmiotowy odpowiedzialności, czyli katalog naruszeń związanych z:

• planowaniem wydatków i zaciąganiem zobowiązań oraz ich realizacją,
• zamówieniami publicznymi,
• kontrolą zarządczą.
Skutki naruszenia i karalność. Zasady odpowiedzialności i wyłączenia.
Procedura w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Zapobieganie naruszeniom dyscypliny finansów publicznych. Check listy.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-10-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-10-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-10-2022)
• 699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-10-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• certyfikat (wer. papierowa)
• obiad
• serwis kawowy
• parking

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Szkolenie na Sali odbędzie się:
Hotel Focus***, ul. Łąkowa 23/25, 90 -554 Łódź

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co