Podatek VAT dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z prawa do odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty.
Sytuacja pandemiczna, stanowisko MF oraz NIK w zakresie stosowania współczynnika i prewspółczynnika w dalszym ciągu budzi wiele niejasności. Dzięki szkoleniu podatnicy poznają zasady jakimi należy się kierować w trakcie dokonywania odliczania podatku VAT oraz korekty rocznej.
Szkolenie wskaże podatnikom jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekty rocznej, 5 i 10 lat z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości. W trakcie szkolenia wskazanie zostaną nowe stanowiska MF, sądów i TSUE wpływające na sposób wyliczenia WSS i PP oraz korekty.
Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem odliczania podatku VAT oraz dokonywania korekt.

Metodyka:
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników działów inwestycyjnych i finansowo-księgowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.
Najważniejsze przepisy regulujące prawidłowe rozliczanie podatku VAT w Polsce – omówienie i wskazanie sposób czytania i interpretowania ustaw i rozporządzeń.
1. Regulacje prawne obowiązujące w Polsce.
2. Ustawa VAT:
a) Definicje podatkowe, jako jeden z aspektów wyjaśnień pojęć ustawowych.
b) Omówienie i interpretowanie zapisów ustawy na przykładach.
3. Znaczenie rozporządzeń do ustawy zasadniczej oraz zasady ich stosowania.
4. Wyroki WSA, NSA, TSUE, interpretacje podatkowe ogólne i indywidualne – znaczenie dla podatnika. Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
1. Czynności podlegające opodatkowaniu.
2. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT z uwzględnieniem Interpretacji Ogólnej Ministerstwa Finansów.
Stawki podatku VAT i zwolnienie z opodatkowania.
1. Stawka podstawowa 23 % jak stosować na przykładach.
2. Stawki obniżone oraz zakres ich zastosowania na przykładach np. najem obiektu sportowego, sprzedaż publikacji, woda i ścieki oraz wiele innych.
3. Czynności zwolnione przedmiotowo i podmiotowo z podatku VAT – zasady stosowania zwolnienia.
4. Czasowe obniżenie stawek VAT w celu zapobiegania inflacji oraz konfliktowi zbrojnemu na Ukrainie – zasady stosowania.
Moment powstania obowiązku podatkowego.
1. Co to jest moment powstania obowiązku podatkowego?
2. Zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne.
3. Wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne np. najem, dzierżawa, media, ochrona, wywłaszczenie, użytkowanie wieczyste i inne.
4. Zaliczki a obowiązek podatkowy, – kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu pieniędzy a kiedy mam wybór – przykłady.
Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług.
1. Ogólne zasady wystawiania faktur.
a) Kiedy i komu obowiązkowo wystawić fakturę?
b) Faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru.
c) Refakturowanie czy istnieje i kiedy można stosować refakturowanie.
d) Faktury uproszczone.
e) Faktury do paragonu.
2. Informację jakie muszą zwierać faktury.
a) Obowiązkowe dane na fakturze.
b) Przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji.
3. Korygowanie danych na fakturach z uwzględnieniem zmian.
a) Faktura korygująca a nota korygująca.
b) Zasady ujmowania faktury korekty „in minus” i „in plus” w ewidencji JPK.
Panel dyskusyjny.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-09-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-09-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 15-09-2022)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 15-09-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• certyfikat (wer. papierowa)
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Szkolenie na Sali odbędzie się: Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower), Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co