Podatek VAT w JST oraz jednostkach podległych po zmianach w 2021 r. i perspektywie 2022 r. (szkolenie online)

Szkolenie ma za zadanie przybliżyć zasady rozliczania podatku VAT w JST, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych z uwzględnieniem najnowszych, wprowadzonych i planowanych, zmian w podatku VAT. W trakcie szkolenia zostanie poruszonych wiele zagadnień występujących w samorządzie a dotyczących bieżących rozliczeń, które wpływają lub będą wpływać na rzetelność rozliczeń.
Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące poznają kierunek zmian w zasadach rozliczania podatku oraz będą mogły na bieżąco sprawdzić rozliczenie podatku VAT bez uszczerbku dla dochodów. Zmiana stanowiska MF czy TSUE może spowodować konieczność korekt a dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli na bieżąco przygotować się do wprowadzonych i planowanych zmian.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osób, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.
Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów objęta obowiązkiem opodatkowania lub zwolnienia z VAT:
• najem, dzierżawa, media w tym najem sali – znaczenie umów cywilnoprawnych a ulgi w trakcie pandemii,
• sprzedaż powierzchni pod reklamę – kiedy najem, kiedy reklama na co zwrócić uwagę?
• internat/bursa szkolna/schronisko młodzieżowe – zasady opodatkowania,
• wyżywienie uczniów, pracowników szkoły oraz osób z zewnątrz – stołówka szkolna, internat, bursa,
• organizacja szkoleń dla nauczycieli, dla osób z zewnątrz,
• rozliczenie usług budowlanych, spawalniczych, ślusarskich, nauki jazdy, warsztatu mechaniki samochodowej, stacji diagnostycznej i inne,
• przechowywanie i pielęgnacja koni, nauka jazdy konnej, hipoterapia – zasady opodatkowania,
• produkty rolne w tym zasady wystawiania i rozliczania faktur RR,
• zawody sportowe, konkursy, nagrody.
JPK od 01.2021 i 07.2021 r.:
• zasady ujmowania faktur dotyczących przejazdów autostradą oraz biletów jednorazowych,
• zmiana i uszczegółowienia oznaczeń GTU,
• zmiana i uproszczenia w oznaczeniach procedur np. TP, EE i transakcji VAT,
• uszczegółowienie ujmowania dokumentów RO oraz WEW,
• faktury uproszczone z NIP nabywcy,
• zmniejszenie podatku naliczonego za pomocą dowodu wewnętrznego w przypadku braku FV korekta,
• inne uszczegółowienia na podstawie zmiany rozporządzenia od 01.07.2021 r.
Wskazanie wprowadzonych i planowanych zmian w 2021 r. i od 2022 r.:
• pakiety SLIM VAT 1 i 2 w tym:
• pakiet przepisów doprecyzowujących i uzupełniających VAT (JPK, mechanizm podzielonej płatności, WIS),
• wprowadzenie zmian przepisów dotyczących faktur korygujących in plus i in minus,
• wydłużenie terminu odliczania VAT,
• korygowanie odliczeń – nowe zasady,
• ulga na złe długi – rozszerzenie stosowania oraz terminy,
• samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej – zmiany terminów i zasad rozliczeń,
• obrót nieruchomościami – oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,
• planowane zmiany w 2022 r.

Sesja pytań i odpowiedzi.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-11-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-11-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem. Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49 Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co