Podatek VAT w samorządzie – kurs dla średniozaawansowanych z uwzględnieniem zmian od 2021 r. (szkolenie online)

Zapraszamy Państwa na dwudniowy kurs z zakresu podatku VAT dla średniozaawansowanych. Szkolenie swoim zakresem przybliży Państwu najczęściej występujące zdarzenia gospodarcze opodatkowane podatkiem VAT a sprawiające problemy interpretacyjne.
Dodatkowo wskazane zostaną informacje dotyczące kontroli NIK w zakresie centralizacji rozliczeń oraz wstępne zastrzeżenia co do prawidłowości odliczeń podatku przez samorządy.
Przedmiotem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem VAT.
W kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia dotyczące naliczenia i odliczenia podatku VAT.
Kurs składa się z 2 zjazdów. Można zapisać się na cały kurs lub poszczególne zjazdy.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, oraz wszystkie osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedze na temat podatku VAT.
Dzień I

I. Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w samorządzie – na przykładzie trzech rodzajów działalności?

1. Czynności podlegające opodatkowaniu.
2. Czynności zwolnione przedmiotowo i podmiotowo z podatku VAT.
3. Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT z uwzględnieniem Interpretacji Ogólnej Ministerstwa Finansów z czerwca 2020 r. oraz najnowsze orzecznictwo i informacje MF.
II. Obowiązek podatkowy
1. Powstawania obowiązku podatkowego – moment ujęcia sprzedaży w ewidencji JPK na zasadach ogólnych.
2. Wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne np. najem, dzierżawa, media, ochrona, dostawa towarów i inne
3. Zaliczki a obowiązek podatkowy – kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu pieniędzy a kiedy mam wybór – przykłady.
III. Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług (faktury papierowe i elektroniczne)
a) Faktura VAT obowiązkowa i na żądanie w tym dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych,
b) Zasady wystawiania, przesyłanie i odbiór faktur elektronicznych.
c) Faktura zaliczkowa,
d) Faktura uproszczona teraz i od 01.07.2021 r.
e) Elementy faktury obowiązkowe i dobrowolne – które obowiązkowo poprawiać i jakim dokumentem?
IV. Zasady korygowania (faktury korygujące, noty korygujące) z uwzględnieniem zmian od 2021 r.
a) Zasady i przyczyna wystawiania faktur korygujących.
b) Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej po zmianach od 2021 r.
c) Moment ujęcie korekty faktury w JPK przez sprzedawcę i nabywcę (korekta in minus, korekta in plus).
d) Wystawianie not korygujących, kto i kiedy?

Dzień II

I. Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach oraz jednostkach podległych z uwzględnieniem najnowszych przepisów

2. Najem, dzierżawa, media w tym znaczenie umów cywilnoprawnych (wygaśnięcie, rozwiązanie, ulgi w trakcie pandemii) a zasady opodatkowania.
3. Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek.
4. Sprzedaż nieruchomości, wywłaszczenie, zamiana, przekazanie.
5. Użytkowanie wieczyste po wyroku TSUE z lutego 2021 r.
6. Rozliczenie usług kulturalnych (bilety wstępu, i inne) – zasady opodatkowania.
7. Usługi związane ze sportem (wstęp na basen, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne).
8. Import usług na co zwrócić uwagę, kiedy opodatkować i wykazać w JPK (zasady dokumentowania i rozliczania, kto i kiedy?)
9. Inne na podstawi pytań uczestników.
II. Schemat JPK oraz zasady sporządzania i przesyłania danych od 1 października 2020r. oraz po zmianach od 01.2021 i 07.2021 r.
1. JPK – jakie szczegółowe dane należy wykazywać w rejestrach sprzedaży i zakupów (oznaczenia, symbole GTU, procedury i inne).
2. Kasy rejestrujące a JPK – prowadzenie ewidencji, wykazywanie danych, kiedy paragon a kiedy faktura.
3. Faktury uproszczone zasady ewidencji – wskazanie zmian zgodnie z nowym rozporządzeniem.
4. Jak korygować dane w JPK – z uwzględnieniem zmian dotyczących faktur korygujących.
5. Inne zmiany.
III. Obowiązkowe odliczenia podatku VAT naliczonego na podstawie wstępnych wyników kontroli NIK dotyczących centralizacji VAT w samorządach.
1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego (faktury zakupowe a VAT naliczony), kiedy powstaje prawo do odliczenia.
2. Wyliczenie WSS i PP na podstawie ustawy i na podstawie rozporządzenia – kiedy można stosować ustawę a kiedy rozporządzenie.
3. Odliczenie podatku na wprost (art. 86 ust. 1) , częściowe odliczenie VAT zgodnie ze współczynnikiem sprzedaży (proporcja) art. 90 oraz preproporcją art. 86 ust.2a-2h.
4. Weryfikacja odliczeń i dokonywanie korekt – kiedy obowiązkowo oraz na co zwrócić szczególna uwagę?.
IV. Panel dyskusyjny.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
cały kurs:

• 849 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-10-2021)
• 949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-10-2021)
Zjazd I:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-10-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-10-2021)
Zjazd II:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-10-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-10-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć:
I dzień: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).
II dzień: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co