Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – bez tajemnic, rozliczanie i ewidencja księgowa.

Celem szkolenia jest omówienie istotnych informacji związanych z podróżami służbowymi, m.in. definicji, rozliczania kosztów, diety w czasie podróży czy kontroli przy ich rozliczaniu.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Adresatami szkolenia są osoby pracujące już w komórkach finansowo-księgowych, oraz działach kadrowych które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę na temat podróży służbowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

PROWADZĄCA:
Bożena Piaścik

Główny księgowy z pasją do liczb i raportowania.
Główny księgowy z pasją do liczb i raportowania. Ekspertka w dziedzinie rachunkowości i finansów publicznych. Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej. Ponad liczby stawia współpracę ze zgranym zespołem specjalistów. Uwielbia książki historyczne oraz spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu z rodziną.
Przepisy prawne regulujące podróże służbowe pracowników.
Na jakie świadczenia z tytułu podróży służbowej można liczyć?
Podróż służbowa – co to w ogóle znaczy?

• czym jest polecenie pracodawcy?
• czym jest określone zadanie?
• czym jest stałe miejsce pracy?
• miejsce delegowania oraz powrotu z podróży służbowej,
• podróż służbowa a oddelegowanie.
Dieta. Jak ją właściwie ustalić i rozliczyć.
Koszty przejazdu. Kiedy można wykorzystać samochód prywatny?
Ryczałt na dojazd środkami komunikacji miejscowej.
Koszty noclegu. Ryczałt czy faktura?

• definicja obiektu hotelarskiego,
• definicja usługi hotelarskiej,
• rodzaje obiektów hotelarskich.
Inne wydatki związane z podróżą służbową.
Ile mamy czasu na rozliczenie delegacji?
Zasady udzielania zaliczek na poczet podróży służbowej.
Wycena kosztu zagranicznej podróży służbowej.
Ewidencja w księgach rachunkowych.
Na jakich kontach i paragrafach ująć wydatki związane z podróżami służbowymi?
Jak angażować delegacje?
Podróże służbowe w kraju. Jaki podatek i składki ZUS?
Podróż służbowa kierowcy.
Elementy kontroli przy rozliczaniu podroży służbowej:

• kontrola merytoryczna,
• kontrola formalno-rachunkowa,
• wstępna kontrola dokumentów.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-11-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-11-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 09.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co